Skuteč: Silnice II/305 musí být opravena v celé délce trasy

V rámci poslaneckého pondělí, které máme pravidelně vyčleněné pro své činnosti v kraji, jsem zavítal na Hlinecko. Hlavními tématy pracovního výjezdu byly především aktuální regionální problémy, které jsem konzultoval nejen se starosty Skutče a Nasavrk, ale i s místními významnými zaměstnavateli.

Během dnešního poslaneckého výjezdu jsem navštívil Hlinsko, Skuteč a Nasavrky. Všechna tato města spojuje jeden z pilířů mé poslanecké práce a tím je dopravní infrastruktura. Dlouhodobě nabízím zástupcům měst a obcí pomoc při realizaci projektů, konkrétně s žádostmi o spolufinancování výstavby bezpečných chodníků, přechodů nebo cyklostezek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Osobně mám radost, že dnes jsem si mohl prohlédnout a ověřit potřebnost jednoho z projektů v Nasavrkách. Co se týká Skutče, tak tady v tuto chvíli jeden z dlouhodobě očekáváných projektů dokončují. V Hlinsku podobně finišují s projektem, který by se měl realizovat v příštím roce.

Během diskuze se starostou Nasavrk Milanem Chvojkou jsme rozvířili téma zdejší skládky odpadů. Byl jsem příjemně překvapen, jak vedení obce dlouhodobě a férově komunikuje o tamní skládce. Je zde názorně vidět dvojí optika občanů na tento problém. Místní samozřejmě nejsou nadšení z této skládky a nejraději by ji zavřeli. Na druhou stranu skládka představuje významný finanční zdroj pro obec samotnou. Vždyť za posledních deset let obec z příjmů získala více než sto milionů korun. Díky tomu mohla obec v nedávné době vybudovat například novou kanalizaci nebo opravit místní komunikace.

Starosta Skutče Pavel Bezděk mě upozornil na neúplnou opravu silnice II. třídy, která vede ze Skutče přes Štěpánov až do Luže. Správa a údržba silnic Pardubického kraje slíbila opravu této komunikace už v loňském roce. Tu sice provedla, nicméně ne v plném rozsahu a z toho jsem zklamaný. Zjistil jsem, že je opravena teprve čtvrtina z celé trasy. Z tohoto důvodu budu zjišťovat, proč byla opravena pouze tato část a jednoznačně budu vyvíjet tlak n opravu celé délky silnice.

Jako patriot a hrdý občan Pardubického kraje mám velkou radost z každého úspěšně realizovaného projektu v našem regionu. V souvislosti s čerpáním dotací a řešením různých dopravních projektů se dlouhodobě snažím pomáhat nejen starostům, ale všem, kteří o tuto pomoc stojí. Proto bych chtěl znovu nabídnout pomocnou ruku v dopravní oblasti všem, kteří o to mají zájem.