Sociální služby města Pardubic obdržely šek na částku 226.000,- Kč

V pondělí 25. dubna proběhlo za přítomnosti členů Rotary Clubu Pardubice slavnostní předání šeku na částku 226 tisíc korun. Jedná se o výnos z prodeje charitativního kalendáře pro Sociální služby města Pardubice. Získaná částka bude použita na nákup polohovacích křesel, lůžek a antidekubitních matrací.

Rotary Club Pardubice vznikl už v roce 1926 a je největší nestátní nezisková organizace v Pardubickém kraji. Osobně jsem hrdým členem už od roku 2002. Rotary Club se věnuje různě velkým charitativním projektům, například podporuje Dětské centrum ve Veské u Pardubic. Stejně tak organizuje ve spolupráci s mediálním partnerem Českým rozhlasem Pardubice společenská setkání.

Nápad vytvořit charitativní kalendář vznikl na podzim loňského roku. Jeho tvorba probíhala za pomoci profesionálních fotografů, kteří nafotili oči a ruce jednotlivých klientů domova. Takto vzniklý kalendář prodávali všichni členové Rotary Clubu jednotlivcům i firmám. Byl to naprosto ideální vánoční dárek.

Kalendář podpořila celá řada firem i jednotlivců. Díky tomu, že se fotografové vzdali honoráře a náklady na tisk byly pouze za papír, jsme odevzdali prakticky celý výtěžek Sociálním službám města Pardubice. Celkově to byla částka 226 tisíc korun, což považuji za obrovský úspěch!

A jak Domov seniorů Pardubice s touto částkou naloží? Rozhodně ji nepoužije na provozní náklady, ale na vylepšení životní úrovně seniorů. Konkrétně plánuje nákup polohovacích křesel, lůžek a antidekubitních matrací. Osobně mám z toho nesmírnou radost. Kromě toho, že dojde ke zkvalitnění a zpříjemnění jejich života, nakoupí se trvalé věci, které budou klientům sloužit mnoho let.

Obdobné charitativní projekty mají pro mě velký význam. Například před třemi roky jsme podobnou částkou i formou (fotografický umělecký kalendář) podpořili Dětské centrum Veská. Nyní naše pomoc směřuje k seniorům. Velké poděkování patří partnerům, kteří projekt finančně podpořili nebo se podíleli na jeho realizaci.