Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43 otevřel kontaktní místo

V polovině prosince proběhla na pardubickém magistrátu bilanční tisková konference věnovaná aktuálnímu stavu přípravy a harmonogramu výstavby dálnice D35. Na setkání s novináři, které jsem zorganizoval, vystoupili zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) – generální ředitel Jan Kroupa a ředitel Správy Pardubice Bohumil Vebr. Řečníci prezentovali zástupcům médií aktuální informace k záchrannému archeologickému výzkumu na úsecích dálnice D35 Opatovice nad Labem – Časy a Časy – Ostrov, dále výsledky prvního kola výběrového řízení, resp. žádosti o účast ve druhém kole výběrového řízení, na stavbu zmíněných dvou úseků nebo finanční pokrytí stavby v rámci rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Jedním z bodů programu tiskové konference byla zpráva o činnosti nedávno založeného Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43. Hlavním cílem našeho Spolku je nabízet pomocnou ruku starostům a starostkám měst a obcí v trase budoucích úseků pětatřicítky a třiačtyřicítky, které trápí nadměrný dopravní tranzit. Setkávám se s připomínkami komunálních politiků nejen v našem kraji, že jejich komunikace se zástupci státní správy vázne. To chceme změnit. Nabízíme jim proto zázemí našeho Spolku, kde jsme připraveni vyslyšet jejich názory, zprostředkovat potřebná jednání a posouvat přípravu chybějících úseků obou dálnic kupředu.

Všechny přítomné jsem rovněž informoval i o zprovoznění kontaktního místa Spolku. Je to první krok pro každodenní spolupráci se všemi, kteří projeví zájem. Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43 naleznete v Pardubicích na třídě Míru 302, v 1. patře, kde sídlí moje regionální poslanecká kancelář. Tajemníkem Spolku je bývalý dlouholetý ředitel Krajské hospodářské komory Pardubické kraje Roman Sodomka. Sjednat si schůzku je možné prostřednictvím webových stránek Spolku www.d35spolek.cz, kde jsou zveřejněny všechny podstatné informace a kontakty.

První konkrétní pracovní jednání Spolku máme za sebou. Před dvěma týdny jsme byli pozváni na zasedání partnerského „Sdružení pro výstavbu D43“, kterého se zúčastnil spoluzakladatel Spolku Ivo Drahotský. Zajímavým výstupem je podnět, kdy partneři navrhují začít výstavbu dálnice D43 od severu, tzn. v našem kraji a pokračovat směrem na jih. Z důvodu územních problémů v okolí Brna. To je jasný závěr, který chci osobně postoupit na ŘSD s žádostí, aby takto byla výstavba plánována. Dalším v pořadí bude pracovní jednání 30. ledna v Moravské Třebové (viz zde) za účasti představitelů tamějších obcí a měst, krajů Pardubického a Olomouckého a ŘSD.

Stěžejním tématem výjezdního zasedání našeho Spolku bude příprava východní části dálnice D35 přes hranice obou krajů. Problém je především v tom, že plánované úseky pětatřicítky v Olomouckém kraji stále nejsou zaneseny v územním plánu. Chceme zjistit proč, a zahájit kroky k tomu, aby se tam dostaly. Bez toho skončí výstavba u Starého Města před mohelnickým kopcem, což je špatně.