Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43 zabezpečí plynulejší realizaci

Výstavba dálnic D35 a D43 se táhne již několik desetiletí. Kdyby za každý příslib urychlení výstavby daný politiky v posledních dvaceti letech byl postaven jeden metr těchto komunikací, tak dnes nejspíš jezdíme po dálnici z Pardubic do Olomouce i do Brna. Realita je taková, že stavba úseků „pětatřicítky“ od Opatovic nad Labem do Ostrova začne do dvou let, ovšem pokračování dál na východ je v nedohlednu. U „třiačtyřicítky“ není vidět nic, zde je potřeba odpracovat celou přípravu. Abych co nejvíce pomohl přípravě a realizaci těchto důležitých komunikací, založil jsem se svými kolegy „Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43“.

Nabízím Vám možnost připojit se k této naší aktivitě. Zároveň chci všechny ubezpečit, že se v žádném případě nejedná o předvolební agitaci v souvislosti ať už s krajskými či senátními volbami. Náš Spolek pro výstavbu D35 a D43 je otevřen naprosto všem, bez ohledu na barvu politického dresu nebo zaměstnání.

Vznik Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43 je výsledkem dlouhodobé nečinnosti a absence vůle chtít tyto klíčové stavby dokončit. Společně s kolegy jsme vynaložili nemalé množství energie a práce, aby tento Spolek vznikl. Osobně se v oblasti dopravní infrastruktury angažuji více než tři roky v rámci své poslanecké práce. Za tuto dobu jsem poznal, že systém výstavby liniových dopravních staveb v České republice je nešťastně nastavený, což je v konečném důsledku patrné právě na některých dálničních stavbách, které se táhnou již několik desetiletí.

V minulosti se objevovaly problémy s výkupy klíčových pozemků pro budoucí komunikace, na území Pardubického kraje například v obci Časy. V tomto případě reálně hrozilo, že dojde k zahájení vyvlastňovacího procesu, což by znamenalo další zpoždění. Proto s odstupem času považuji za velký osobní úspěch, že se mi povedlo obě strany přivést k jednomu stolu, kde jsme společně našli takové řešení, které vyhovovalo jak Ředitelství silnic a dálnic, tak i obci Časy. Nicméně, tehdy to byla pouze má osobní iniciativa, nyní dochází ke vzniku platformy, která bude pozitivně působit směrem k urychlení výstavby klíčových dálnic a silnic. Právě zde chci společně se svými kolegy využít co nejvíce takovýchto zkušeností s jediným cílem – urychlení výstavby D35 a D43.

Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43 má několik cílů. Spolek vznikl jednoznačně proto, abychom napomohli k aktivnímu řešení dopravní problematiky na území Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Jihomoravského kraje. V některých případech je patrné, že spolupráce mezi orgány státní správy s orgány krajů nebo samospráv obcí a měst jednoduše vázne. A to se musí změnit. Chceme nejenom zlepšit celkovou komunikaci se všemi účastníky a subjekty zapojenými do přípravného procesu výstavby, ale i intenzivně působit na centrální politickou reprezentaci k získání podpory pro další rozvoj dopravní infrastruktury v České republice.

Ptáte se, kdo se může stát členem Spolku? Prakticky kdokoliv, ať už se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Důležité je pouze to, zda má zájem podpořit výstavbu dopravní infrastruktury v České republice a není mu současná situace lhostejná. Samozřejmostí je, že musí souhlasit se stanovami Spolku.

Zajímáte se o D35? Podívejte se na stručnou historii a zajímavosti.