Stavba dálničního úseku Časy-Ostrov oficiálně zahájena

Čeští řidiči mají další důvod k radosti. Po dlouhých letech čekání na výstavbu dalšího úseku dálnice D35 dnes Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) oficiálně na začátku prosince předalo staveniště zhotoviteli stavby. Úsek D35 Časy-Ostrov postaví vítězné sdružení firem Eurovia, Metrostav a Swietelsky. Stavba je tak tímto krokem oficiálně zahájena. Samotné práce na výstavbě dálnice vypuknou na začátku stavební sezony, tedy na jaře 2019. První motoristé by se měli po nové dálnici svézt v roce 2022.

Vítěznou nabídku na zhotovitele podalo sdružení firem Eurovia, Metrostav a Swietelsky, a to ve výši 3,23 miliardy korun. V tomto případě neplatí, že vítězná nabídka je automaticky ta s nejnižší cenou. Výhodnější cenu totiž nabídlo nejen sdružení vedené firmou M – Silnice (2,97 miliardy), ale i Astaldi ve výši 3,065 miliardy korun. Nicméně obě tyto nabídky byly vyřazeny kvůli formálním chybám. Správnost tohoto kroku byla následně potvrzena antimonopolním úřadem. Stát i tak oproti původním nákladům výrazně ušetří, protože podle projekčních odhadů měl úsek dálnice stát 4,97 miliardy.

Výstavba dálnice D35 v úseku Časy–Ostrov umožní převedení dopravy ze silnice I/35 mezi Holicemi a Zámrskem. Potřebnost a naléhavost stavby vyplývá z dopravní funkce a zatížení silnice I/35 Hradec Králové – Holice – Vysoké Mýto, která je v současné době na hranici únosnosti z hlediska kapacity, bezpečnosti dopravy a obyvatel, tak i z vlivů provozu na životní prostředí. Dálnice je v celém úseku navržena v šířce komunikace 25,5 metru. Celková délka stavby je 14 500 metrů. Po dokončení výstavby by se zde mělo jezdit rychlostí 130 km/h. Součástí stavby je kromě hlavní trasy také výstavba křižovatek, přeložky a úpravy silnic II. a III. třídy nebo výstavba mostních objektů a protihlukových stěn.

Antimonopolní úřad v srpnu letošního roku zrušil tendr na výstavbu prvního úseku D35 Opatovice nad Labem–Časy. ŘSD udělalo maximum pro minimalizaci časového zpoždění dokončení výstavby a vypsalo nové zadávací řízení tak, aby bylo možné zahájit výstavbu na jaře 2019 a úsek dálnice Opatovice nad Labem-Časy zprovoznit současně s navazujícím úsekem Časy-Ostrov v celkové délce 27 kilometrů.

Během doby trvání znovu vypsané soutěže na zhotovitele stavby se ŘSD podaří vykoupit chybějící pozemky. Ředitelství silnic a dálnic v mezičase také mimo jiné dokončí záchranný archeologický výzkum, což umožní zkrátit původní lhůty výstavby o 12 měsíců oproti zrušené soutěži a minimalizovat časové ztráty. To by mělo umožnit zprovoznění obou úseků současně. Obava některých krajských politiků, že se bude jezdit jen po druhém úseku a pak po krajských silnicích, je tak zbytečná a potvrzuji, že stále platí harmonogram dokončení obou úseků současně, a to do roku 2022.