Stavba lávky na Duklu je oficiálně součástí modernizace Železničního uzlu Pardubice

Pardubičtí radní nedávno schválili smlouvu, jejíž podpisem se výstavba lávky oficiálně stává součástí projektu Modernizace železničního uzlu Pardubice a investicí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Město tak ze svého rozpočtu zaplatí pouze sedm milionů korun bez daně, zbývající náklady uhradí právě SŽDC.

Podchod, nebo lávku? Určitě si pamatujete na dlouhé debaty, které se kvůli tomu vedly. Jsem rád, že nakonec zvítězila varianta, která je realizačně jednodušší, není tak finančně nákladná a je praktičtější. Navíc architekt Milan Košař odvedl kus dobré práce a jsem si jistý, že lávka bude vypadat skvěle.

O lávce na Duklu se léta jenom mluvilo. Žádné činy a žádný výsledek. Tak přesně takhle by se dalo charakterizovat posledních 20 let práce na lávce. Tahle praxe mě skutečně štvala. Byl to i jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl jít do politiky a změnit to. Mám obrovskou radost, protože stovky hodin práce nepřišly vniveč a stavbě lávky, spojující nádraží se sídlištěm Dukla, už nic nebrání. Navíc město udělalo poslední krok, který byl na naší straně – předat projekt SŽDC.

Lávka se tak stane součástí obrovské investiční akce v celkovém objemu 4,5 miliardy. Právě tolik jsou totiž předpokládané náklady na modernizaci železničního uzlu Pardubice. Jakmile však bude lávka hotová, SŽDC ji převede zpět do majetku města. Možná si říkáte, že se jedná o běžnou praxi. Tak to ale určitě není. Tento společný postup mezi městem a SŽDC je v rámci celé ČR jedinečný. Není běžné, aby státní investor vytvořil takto nadstandardní podmínky pro místní samosprávu.

Dohoda je výsledkem trpělivého jednání, které jsme společně s primátorem Martinem Charvátem absolvovali na Ministerstvu dopravy a vedení SŽDC. Po desítkách let slibů předchozích politiků se nám povedlo propojit a dát dohromady v místě a čase dva důležité projekty. Jedním z nich je celková rekonstrukce železničního uzlu, kterou provádí stát, a druhým je právě městská lávka.

Toto spojení má dvě ohromné výhody. Stavební práce a omezení na koridoru proběhnou zároveň. Z pohledu města také dojde k funkčnímu propojení obou městských částí kolem nádraží. Na severu bude spojeno přednádraží a autobusový terminál a na jihu naváže přímo na lávku budoucí parkovací dům.