Stavba mostu poblíž Uherska dálnici D35 prý nezpozdí

Zdroj: Pardubický deník

Dokončení a otevření dálničního úseku D35 Časy- Ostrov by komplikace při stavbě mostu u Uherska neměly ohrozit. Způsobené škody půjdou na vrub dodavatele. Jde o desítky milionů korun.

Uhersko V říjnu nastaly pří stavbě dálničního mostu přes železniční koridor u Uherska komplikace. Mostní konstrukce klesla o pět centimetrů, zastavila železniční dopravu a přinesla stavbařům velké obavy. Pokles způsobily boční prefabrikované vzpěry. Důvodem byly špatné výpočty projektanta, který vytvářel realizační dokumentaci stavby a špatně spočítal technologii postupné betonáže.

„Mohu vás ujistit, že stát má v tomto případě silnou pozici jako investor a neustoupíme dodavateli ani o píď! Všechny vícenáklady na uvedení do správného stavu platí dodavatel Eurovia, která stejně tak platí všechny náklady Správě železnic za způsobené výluky a omezení na koridoru. Jsou to částky v desítkách milionů,“ sdělil poslanec Martin Kolovratník. Stavbu za 3,2 miliardy korun staví sdružení firem Eurovia CS, Metrostav a Swietelsky stavební. Hotová má být příští rok.

Nadjezd u Uherska je nejsložitější částí stavby nové dálnice D35 v úseku Časy Ostrov.

Kolovratník, který je také místopředsedou správní rady Správy železnic, dodal, že nehrozí zpoždění dokončení druhého dálničního úseku, který je naplánovaný na podzim 2022. „V této souvislosti jsem se informoval nejen u generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody, ale také u generálního ředitele ŘSD Radka Mátla. Ten potvrdil, že dodavatele důsledně hlídá a (zatím) nehrozí zpoždění dokončení druhého dálničního úseku, “ informoval Kolovratník.

Dálniční most nad železniční tratí u Uherska, dlouhý asi 175 metrů, je atypickou a komplikovanou stavbou. Dálnice D35 povede v místě opěr asi 11 metrů nad nynějším terénem tak, aby byla dodržena podjezdná výška železniční tratě. Konstrukci bude tvořit střední komorový nosník o třech polích s rozpětím 50, 72 a 50 metrů s dobetonovanou horní deskou mostovky. Části mostu se zatím budují na obou stranách frekventované trati, ve finále se spojí otočením nad kolejiště.