STK jsou v provozu a fungují bez omezení.

Mezi desítkami dotazů, které v těchto dnech v poslanecké kanceláři vyřizuji, je i velké množství otázek od motoristů. Panuje nejistota, jestli a jak současná vládní opatření dopadnou na provoz stanic technické kontroly pro motorová vozidla. Je nebo není zavřeno? A jak služby fungují?

Aktuální stav jsem si ověřil na ministerstvu dopravy a motoristy mohu uklidnit – stanice technické kontroly jsou v provozu. Je to důležitá zpráva, protože v celé republice probíhá na STK každodenně zhruba 30 tisíc kontrol osobních vozidel. Jedná se o přenesený výkon státní správy a průběžné schvalování technického stavu silničních vozidel určitě nemůžeme zastavit. Ve většině případů se jedná o technickou kontrolu těsně před vypršením platnosti a individuální doprava je v tomto období mnohem bezpečnější než cestování vlakem či autobusem.

Jaká jsou tedy doporučení a konkrétní informace?:

  • Obecně platí, že vládní omezení služeb se na STK nevztahuje. STANICE TECHNICKÉ KONTROLY V CELÉ ČR JSOU V PROVOZU.
  • Kvůli preventivním opatřením jednotlivé STK do jisté míry upravily otvírací dobu. Nasadily do provozu dvě směny techniků, které se vůbec nepotkávají.
  • Otvírací doba jednotlivých STK je upravená (většinou zkrácená).
  • Pro konkrétní prohlídku se vždy objednejte na internetu nebo telefonicky. Nejezděte na STK namátkově.
  • Služby pochopitelně fungují i pro nákladní vozidla, autobusy, prostředky IZS.
  • Při návštěvě dodržujte i vy základní bezpečnostní a hygienické předpisy (rouška, rukavice, minimální kontakt s ostatními osobami)