SV obchvat Pardubic brzdí spor o znalecké posudky

Jedním z nejpalčivějších problémů, které trápí naše město, je doprava a chybějící obchvaty. Jako poslanec a pardubický zastupitel se proto pravidelně scházím s úředníky a zástupci investorů a pečlivě sleduji všechny informace a postup v přípravách jednotlivých dopravních staveb v našem kraji. Jednou z klíčových staveb je i severovýchodní obchvat, kvůli kterému jsem se nedávno sešel s ředitelem pardubické ŘSD Bohumilem Vebrem a s vedoucím oddělení dopravy města Pardubice Vladimírem Bakajsou. Bohužel mám zprávy, které řidiče ani obyvatele Pardubic příliš nepotěší.

O průběhu příprav jednotlivých obchvatů města Vás informuji pravidelně. Vím, že komunikace ze strany úřadů mnohdy tápe a přiznám se, že se tomuto pasivnímu přístupu s ohledem na poslední čerstvé informace nedivím. Považuji za nezbytné vás otevřeně informovat o tom, že na cestě k zahájení investice se objevila překážka, která může celou akci posunout.

ŘSD aktuálně vykupuje potřebné pozemky pro budoucí obchvat. Jakmile je bude mít, může okamžitě požádat o stavební povolení a zahájit soutěž na dodavatele stavby. Bohužel se ale objevil spor s některými majiteli pozemků, se kterými se ŘSD nepodařilo dohodnout na výkupní ceně.

Výkup pozemků rozhodně není „ledajaký“ proces, ve kterém by byl ponechán volný prostor pro vlastní kreativitu. Naopak! Probíhá podle předem pevně daných pravidel, která jsou obsažená v zákonu číslo 416 z roku 2009 o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Na podobě novely jsem se velmi výrazně podílel. Proto moc dobře vím, co zmiňovaný zákon říká.

ŘSD nabízí za pozemek osminásobek odhadní ceny „v místě a čase obvyklé“ stanovené znalcem. Z informací, které mám k dispozici, ŘSD takto postupovalo i u „našeho“ obchvatu. Znalec zmapoval ceny pozemků v okolí Pardubic a na základě těchto informací připravil znalecký posudek. Do této chvíle se jednalo o bezproblémový průběh až do doby, kdy jeden z majitelů přišel s oponentním posudkem, který se v konečné ceně několikanásobně liší.

Bohužel strany se nemohou dohodnout a spor tak spěje k posouzení soudem. Na jednu stranu je to dobře – v soudy mám důvěru a budeme tak alespoň mít jasně dané rozhodnutí, který posudek, a která forma zpracování je správná. Na druhou stranu existuje zde reálné riziko, že se některá ze stran sporu bude odvolávat. V důsledku toho může dojít ke značnému zpoždění výstavby.

Zmíněný proces je nyní v rukou soudu a návazně vyvlastňovacího úřadu. Z tohoto důvodu nelze v tuto chvíli žádným způsobem aktivně zasáhnout a proces urychlit. I já budu čekat na výsledek. Za resort dopravy i Hospodářský výbor mohu ale garantovat, že v rozpočtu s akcí počítáme. Jakmile výše uvedené potíže překonáme, mohu slíbit, že budeme mít rozpočet na zahájení stavby. Stále věřím, že začátek stavby je reálný do roku 2021.