SV obchvat: silnice spojující Dubinu s Trnovou získala stavební povolení

Jak už to tak bývá, tak předvánoční období připomíná cokoliv jiného, jen ne chvíle pohody. Obchody praskají doslova ve švech a všichni někam spěcháme. Dnes tu ale pro Vás mám zprávu, která si zaslouží pozornost. Udělejte si proto na chvíli pohodu a pojďte si přečíst tuhle novinku. Potěší nejenom všechny řidiče, ale vlastně i obyvatele, protože budoucí silnice mezi Dubinou a Trnovou uleví alespoň trochu městu od dopravy.

 

Tahle zpráva by neměla zapadnout. Krajský úřad Pardubického kraje vydal koncem listopadu stavební povolení na stavbu silnice, která spojuje Dubinu s Trnovou. Jen pro připomenutí uvádím, že silnice bude po dokončení měřit 4 170 metrů a podle odhadů by náklady měly překročit miliardu korun. Podle harmonogramu by Ředitelství silnic a dálnic mělo vypsat výběrové řízení a o rok později by měla započít samotná stavba. Stavební práce by měly trvat do roku 2023.     

 

Důležité je zmínit, že v srpnu minulého roku byl vydán závěr zjišťovacího řízení EIA. Záměr tak nebude dále posuzován podle zákona. Byl proveden podrobný hydrogeologický a geotechnický průzkum. Letos v dubnu byla vysoutěžena zakázka na přeložky elektrického nadzemního vedení na trase připravované stavby a koncem září byla podána žádost o vydání stavebního povolení na celkem 20 stavebních objektů, mezi které patří nové protihlukové stěny, podchody, křižovatky nebo mosty.        

 

Povolení zatím není pravomocné. Jeho definitivní vydání mohou oddálit odvolání. Komplikací bude i získání potřebných pozemků. Podle informací ředitele pardubické ŘSD Bohumila Vebra zbývá získat přibližně 15 % potřebných pozemků. Několik vlastníků nesouhlasilo s nabídnutou cenou, a proto bylo přistoupeno k zahájení vyvlastňovacího řízení. Věřím, že ŘSD se podaří získat pozemky co nejdříve a stavba vytouženého severovýchodního obchvatu začne skutečně v roce 2021. Mrzí mě, že ze své pozice se nemohu do procesu příprav aktivněji zapojit. Jsem však přesvědčený, že pravidelná jednání s generálním ředitelem ŘSD Radkem Mátlem mohou pozitivně ovlivnit ŘSD k větší dynamice a tím i k rychlejšímu procesu příprav.