Svitavy: obchvat může nabrat mírné zpoždění

V rámci poslaneckého pondělí, které máme pravidelně vyčleněné pro své činnosti v kraji, jsem zavítal na Svitavsko. Zde jsem se společně s místními členy hnutí ANO setkal nejen se starostou Svitav Davidem Šimkem, ale navštívil i regionální firmy. Na závěr celodenního jsem debatoval s místními občany o aktuálních problémech města a regionu.

Svitavy leží nedaleko plánované trasy D35 a zamýšleného křížení s budoucí D43. Pro Svitavy je doprava skutečně klíčová. S panem starostou jsme probírali celou řadu témat, které jsem připraven aktivně řešit. Zaujalo mě, že státní policie nechce městu umožnit vybudovat přechody na městem vytipovaných místech.

Problematická komunikace mezi městem a dopravní policií rovněž komplikuje měření rychlosti vozidel. Městská policie má možnost měřit rychlost ve vybraných úsecích po dohodě s dopravní policií, nicméně radní Svitav si stěžují, že nemohou provádět měření na nebezpečných úsecích města. Myslím si, že je to věc, kterou musíme změnit a rád jí pomůžu.

Během setkání se starostou Svitav se diskutovalo i o dlouho očekávaném městském obchvatu. Panu starostovi jsem slíbil, že mu budu nápomocný s velkými dopravními stavbami, například s D35 nebo obchvatem Svitav. Ten do jisté míry ohrožuje nový proces o posuzování vlivu a dopadu stavby na životní prostředí – EIA, nicméně nemělo by se jednat o dramatické zpoždění.

Rovněž jsem se setkal a diskutoval s místními podnikateli. Zjišťuji a budu kritický ve vztahu k současnému nastavení tzv. aktivní politice nezaměstnanosti pod taktovkou ČSSD, která v našem kraji není moc funkční. Například na Svitavsku je téměř 9% nezaměstnanost, ale místní firmy shánějí lidi a nemohou nalézt nové zaměstnance.

Odboráři nemají pravdu, že tlak na minimální mzdu je řešení. Viděl jsem dnes nabídku místních firem, kde nabízejí měsíční plat až do výše 23 tisíc korun, přesto nemohou zaměstnance najít a volají po zahraničních pracovnících. To je věc, kterou musíme napravit a za kterou já, jako poslanec za Pardubický kraj, budu jednoznačně bojovat.

Obce mají problém se zákonem č. 13/1997 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Současné znění zákona obsahuje chybu, kterou navrhl senátor Eybert. Problém je v tom, že v současném znění zákona obce nemohou v trasách silnic I., II. a III. opravovat a umisťovat nové sítě, ať už se jedná o telekomunikační vedení, kanalizace nebo cokoliv podobného.

Z tohoto důvodu je obnova zastavena, protože obce nezískají stavební povolení, právě proto, že jim toto těleso nepatří. Dříve byla možná dohoda s ŘSD, které poskytlo nezbytný souhlas a stavělo se. Současný problém tedy není záležitostí pouze Svitav, ale celé České republiky. Tuto problematiku řešíme a v Praze se o ní ví. Máme paragrafové znění poslaneckého návrhu, které vrátí zákon do původního stavu.