SŽDC seznámila veřejnost s riziky ohrožující vysokorychlostní tratě

V téhle práci se člověk vážně nenudí. Sotva jsem se vrátil z pracovní cesty v Japonsku, tak jsem se hned vydal do Prahy diskutovat o novele silničního zákona a pak zpět rovnou do Pardubic na dvoudenní výjezd po našem kraji. Jasně, už mě asi znáte. Rád mluvím s občany, politiky i s podnikateli, kteří dávají místním lidem práci. Tím můj náročný pracovní týden neskončil. Vydal jsem se ještě na výjezdní zasedání správní rady SŽDC a na konferenci nákladních železničních dopravců ŽESNAD. Věnovali jsme se velkým tématům, která mají dopady skoro na každého z nás. Jaké? Čtěte!

Jedním ze stěžejních témat byly vysokorychlostní tratě. Mám velkou radost, že přípravy jsou v plném proudu a vše probíhá podle našeho plánu. Na druhou stranu je férové dodat, že jsme se dozvěděli i o rizicích,  která projekt ohrožují a budeme se s nimi muset vypořádat. Na základě smlouvy o spolupráci, kterou uzavřela SŽDC s francouzskými kolegy na mnou organizované Železniční konferenci, začaly odborné týmy SŽDC jezdit do Francie. A výsledek? Ze země galského kohouta si přivezli důrazná varování.

Francouzi nám doporučují, abychom posílili roli státu v územním plánování. Musíme rovněž udělat jasnou dohodu s ministerstvem životního prostředí, aby přípravy někdo neblokoval kvůli nadbytečné ochraně několika jedinců a zároveň bychom se měli dohodnout na silném a jasném financování. Je potřeba samozřejmě zmínit, že projekt vysokorychlostních tratí nesmí být projektem pouze ministerstva dopravy. Naopak. Je to projekt národní a celostátní. Osobně udělám maximum, abychom tato rizika úspěšně překonali.