Taxislužba - méně regulací a smluvní přeprava bez majáčku

I v těchto dnech probíhají intenzivní jednání o novelizaci podmínek pro taxislužby. Nedávno jsme k této problematice uspořádali další setkání parlamentních politických stran. Shodli jsme se, že je nutné liberalizovat trh s taxislužbami a zavést jasná a férová pravidla pro zprostředkovatele, kterými jsou i digitální platformy Uber, Taxify nebo Liftago.

České Ministerstvo dopravy tvrdí, že Uber i Taxify jsou dopravní zprostředkovatelé. Z tohoto důvodu musí splňovat podmínky živnostenského zákona, jako všichni ostatní. Není sporu o tom, že někteří řidiči a zprostředkovatelé porušují zákon o silniční dopravě. Stát může i nyní kontrolovat plnění podmínek. Nicméně například v Praze není dostatek úředníků, kteří by stíhali pokrýt všechny kontroly. Navíc jednoznačně nechceme navyšovat počet státních úředníků.

Jedním z hlavních cílů změn je zjednodušit existující legislativu. I o tom jsme na jednání mluvili s ministrem dopravy Danem Ťokem. A mám radost, protože jsme se shodli na obsahu zákona, který konečně nastaví stejná pravidla pro všechny. Výrazně pomůže stanovení podmínek nejen pro provozovatele, ale i pro zprostředkovatele. Podle dohody by mělo dojít k rozdělení na dva typy taxislužeb, a to podle toho, zda vozidlo bude vybaveno majáčkem a bude moci zastavovat lidem na ulici na znamení či nikoliv.

Nově kladené nároky na řidiče taxislužby
• Musí mít pracovní povolení v ČR
• Řidičská praxe 2-3 roky
• Komunikace v češtině se zákazníky a státními orgány
• Pojištění odpovědnosti kvůli bezpečnosti cestujícího
• Splnění zákonných požadavků např. na stáří

V režimu smluvní přepravy budou fungovat vozidla bez označení taxislužby. Budou v režimu smluvní přepravy, kterou zná zákon již dnes, a která bude použitelná i pro služby jako je Uber, Taxify nebo Liftago. V tomto případě by měly být zrušeny zkoušky z místopisu a cena bude dojednána předem, takže by riziko například zdržení v koloně nesl dopravce. U tohoto druhu přepravy bez majáčku by nemělo být možné stavět lidem na znamení na ulici.

Klasické taxislužby by měly mít i nadále právo na zvláštní jízdní pruhy a stanoviště. Pro taxi s majáčkem pravděpodobně zůstane zachována možnost stanovit zkoušky z místopisu. Cena se i nadále bude stanovovat podle taxametru. Oproti smluvní přepravě by tak riziko kolony nesl cestující a čekání by mu bylo účtováno podle taxametru.

Shodli jsme se, že zprostředkovatelé by měli žádat při splněných podmínkách Ministerstvo vnitra ČR o vydání povolení. A pokud by docházelo k porušení povinností, povolení by jim bylo odejmuto. Celý zákon je teprve na začátku a o všem budeme ještě důkladně jednat. Budu rád, pokud mi napíšete vaše zkušenosti. Jezdíte raději klasickou taxislužbou nebo využíváte moderní platformy?