Termín zahájení stavby D35? Riziko zpoždění je snad zažehnáno

Nikoho z nás nepotěšil vývoj posledních týdnů, kdy se česká vláda dostala do rozporu s Evropskou komisí. Nařízení o opakování tzv. „vlivu stavby na životní prostředí“ (EIA) reálně ohrozilo termín zahájení řady důležitých silničních staveb – mezi nimi bohužel i očekávané silnice D35.

Po složitých jednáních na všech úrovních přichází sobotkova vláda s odvážným řešením. Do několika dnů slíbila dokončit novelu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí – a chce do ní zařadit výjimku pro 11 prioritních staveb, které se nesmí zdržet. D35 je součástí tohoto seznamu. Konstrukce je taková, že účast veřejnosti na projednání stavby bude zajištěna přeneseným způsobem, skrz nás poslance. My jsme dostali důvěru občanů, jsme jejich zástupci a můžeme tedy speciálním legislativním procesem rozhodnout o výjimce pro dané stavby. Příslušná evropská směrnice tento postup umožňuje.

U nás ve Sněmovně i na Ministerstvu dopravy však musíme myslet i na zadní vrátka. Máme tedy variantu B. Pokud by navržený postup nedopadl úspěšně, budeme připraveni. Ředitelství silnic a dálnic tak pracuje ve dvou souběžných rovinách. Rozjíždí archeologické průzkumy (ty budou na prvních dvou úsecích trvat cca rok) a souběžně s tím sbírá podklady pro proces EIA. Obě tyto procedury tedy běží současně.

Z výše uvedených informací mohu učinit seriózní odhad, že zhruba za rok v tomto období by měl být hotový jak archeologický průzkum, tak i vypořádaný proces EIA.

V ideálním případě by mohlo ŘSD v červnu 2017 zažádat o stavební povolení a zahájit okamžitě soutěž na dodavatele stavby. Potvrzují se tak má slova z jarních měsíců letošního roku, že předpokládaný termín realizace dálnice D35 nebude ohrožen a výstavba začne do roku 2018. Jsem rád, že se nenaplní hrozby ze strany zástupců opozice i některých krajských politiků.

ŘSD uveřejnilo ve věstníku veřejných zakázek, že archeologický průzkum začne na podzim letošního roku. Počítá se, že celková suma za tento průzkum dosáhne téměř 549 milionů korun bez DPH. ŘSD v nejbližší době vyhlásí veřejnou soutěž na dodavatele archeologických průzkumů. V současné době jsou ve věstníku pouze informace předběžného charakteru, ze kterých vyplývá, jaké práce by měly proběhnout v jednotlivých částech budoucí dálnice. Předpokládá se, že po výběrovém řízení se celková cena zakázky sníží. Ta mimo jiné zahrnuje stavební práce, například osy dálnice, kácení dřevin, vytyčení obvodu staveniště, inženýrské sítě, sejmutí kulturních vrstev a zeminy a jejich následné odtěžení. Zadání rovněž obsahuje požadavek na budoucí zatravnění území. Archeologové budou provádět průzkumy na celkem šesti úsecích. Východočeské muzeum v Pardubicích vypracovalo zprávu, podle které je jenom v úvodních dvou úsecích celkem 31 lokalit s předpokládanými nálezy. Celkově se tak jedná o desítky potencionálních nalezišť.

Kromě průzkumů pokračuje ŘSD také v procesu výkupu stavebních parcel v jednotlivých úsecích D35. Naposledy ŘSD odkoupilo část stavebních pozemků v obci Časy, které se se svou plošnou výměrou řadily mezi vůbec nejrozsáhlejší. Rovněž již došlo k dohodě se starostou obce Časy, který se jako soukromá osoba dohodl na odprodeji svých pozemků.

Aktuálně probíhají převody více jak desítek pozemků na katastrálních úřadech. V následujících týdnech proběhne dokončení převodu pozemků poblíž obcí Čeradic nad Loučnou, Dašic, Dolní Rovně, Městce, Ostrova a Turova. Je skvělé, že již brzy bude většina pozemků vykoupena a jsem rád, že se podaří dodržet předpokládaný termín výstavby.