Tohle nikdo nečekal! Novela zákona urychlí výstavbu vysokorychlostního internetu

O novele zákona o urychlení výstavby dopravní vodní a energetické infrastruktury se toho napsalo mnohé. Většina textů se však zaměřovala na hlavní dopady směrem k výstavbě dopravní infrastruktury. Málokdo proto ví, že novela pozitivně ovlivní i výstavbu sítí elektronických komunikací. Nově tak například u přípojek do 100 m odpadne územní řízení a dochází i ke zrušení kolaudace pro veřejné komunikační sítě. Pojďme se na změny podívat podrobněji.

Kvalitní síť elektronických komunikací je znakem moderního a úspěšného státu. Bohužel Česko v porovnání s ostatními západními zeměmi pokulhává a je na čase to změnit. I když se o tom málo ví, tak první „vlaštovkou“, která pomůže, je zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Společně s ostatními kolegy jsem tento zákon inicioval a rovněž jsem jej jako zástupce skupiny předkladatelů „provedl“ celým legislativním procesem. Jsem proto rád, že i já jsem mohl malým dílem přispět ke změně, která přinese zlepšení.

Myslím, že pro pochopení je dobré změny uvést na praktických příkladech. Jedním z nich je situace, kdy pan Novák má rodinný dům a v chodníku před domem mu vede optický kabel. Pan Novák by chtěl napojit dům na vysokorychlostní optickou síť. Nicméně k nemilému překvapení zjistí, že na umístění 15 metrů chráničky do vlastního pozemku, do kterého by se zafouklo optické vlákno, musí mít územní rozhodnutí/územní souhlas a tedy, že internet po optice dostane nejdříve za 4 až 8 měsíců. Pokud by přípojky elektrických komunikací nepodléhaly povolovacímu režimu, tak by pan Novák mohl začít s realizací stavby přípojky prakticky ihned.

Osobně tvrdím, že jednoduše nemůžeme mít rychle zasíťovanou republiku optikou a zároveň trvat na zbytečných byrokratických povoleních. Je potřeba si uvědomit, že se jedná o jednoduché a bezpečné stavby, které nikoho neohrožují. Navíc novela zachovává povinnost předávat územně analytické podklady. Tato změna tak přináší zkrácení procesu minimálně o několik měsíců.

Druhou důležitou změnou je zrušení kolaudace pro veřejné komunikační sítě, která přinese časovou úsporu 1 až 2 měsíce. V praxi tahle změna pomůže například v situaci, kdy se operátor rozhodne zasíťovat obec optickým kabelem a zavést vysokorychlostní internet. Po dokončení stavebních prací si však občané dané obce musí ještě počkat na zprovoznění internetu nebo televize. Operátor je totiž limitován vydáním kolaudačního rozhodnutí/souhlasu, bez jehož získání nemůže zprovoznit své služby. Tomu všemu je nyní konec. Uvedená novinka přináší zrovnoprávnění staveb veřejných a neveřejných komunikačních sítí, které se dnes nemusí kolaudovat.

Přiznávám, že se nejedná o komplexní řešení, které urychlí výstavbu elektronických sítí. Koneckonců to ani nebylo smyslem této novely, která primárně odblokovává klíčové dopravní stavby a urychluje proces přípravy dopravní infrastruktury. Zároveň se ale jedná o pozitivní změny, které usnadní život nejen občanům, ale i operátorům. Věřím, že další urychlení výstavby elektronických sítí je ve společném zájmu i u ostatních kolegů poslanců a že již brzy společně začneme hledat komplexní řešení, které nasměruje Česko tam, kam skutečně patří. Držte mi palce!