Třikrát a dost. Jaké další novinky přináší novela autoškolského zákona?

Čísla mluví jasně. Začínající řidiči jsou nejrizikovější skupinou na silnicích a podílejí se největší měrou na smrtelných nehodách. Je tak jasné, že právě autoškolství potřebuje nutně změny. Novela zákona přináší změny, které se dotýkají nejen provozovatelů autoškol a zkušebních komisařů, ale také žadatelů o řidičská oprávnění. Troufám si tvrdit, že některá ustanovení, jako je například redukce počtu opravných zkoušek, může zásadním způsobem ovlivnit přípravu žadatelů a potencionálně tak chránit lidské životy na silnicích.

V Poslanecké sněmovně jsme nedávno schválili novelu autoškolského zákona, která přináší několik změn. Tou nejzásadnější je podle mě omezení počtu pokusů na získání „řidičáku“. Až dosud platilo, že zkoušku mohli uchazeči skládat opakovaně a prakticky neomezeně. Jediné omezení bylo v tom, že pokusy muselo dělit pět dnů a uchazeči je museli stihnout do půl roku od skončení autoškoly. S kolegyní Zuzanou Ožanovou a kolegou Ondřejem Polanským jsme se jednoznačně shodli, že takhle to bylo špatně a rozhodli jsme se proto, že systém změníme. 

Myslím, že nově navrhované tři pokusy jsou férové řešení. Každý z nás může udělat chybu. O tom žádná. Pokud ale někdo nesloží závěrečné zkoušky ani na třetí pokus, tak je to signál, že je něco špatně. Hrozba opakování celého řidičského výcviku po třetím pokusu zamezí neustálému opakování zkoušek u nedostatečně připravených žadatelů. Tímto krokem zvýšíme motivaci žadatelů a kvalitu přípravy na zkoušky.

S kolegy jsme se ale také jednoznačně shodli, že musíme zvýšit denní limit počtu výcvikových hodin u žadatelů o řidičský průkaz.  V zákonu rovněž odstraňujeme nejednoznačný text a upřesňujeme, že učitel autoškoly při výcviku praktické jízdy na pozemní komunikaci smí dohlížet pouze na jednoho žadatele. Ze zákona také odstraňujeme ustanovení, které ukládá učiteli autoškoly povinnost dostavit se na zkoušku z testů společně se žadatelem. Tímto krokem zjednodušíme a zefektivníme práci autoškolám.

Návrh novely počítá s možností provádění každé části zkoušky z praktické jízdy motocyklů jiným komisařem, a s tím související rozdělení hodnocení každé ze dvou částí praktické zkoušky samostatně. Tímto ustanovením ulevíme částečně komisařům a současně usnadníme žadatelům opakované zkoušky.

Těm navíc prodlužujeme 6 měsíční lhůtu pro opravné zkoušky na 12 měsíců v návaznosti na omezení počtu opravných pokusů. Stávající 6 měsíční lhůta totiž činí velké problémy. Žadatelům o řidičské oprávnění na motocykly umožníme dokončit na jaře zkoušky, pokud započali zkoušku v období září–říjen a neprospěli. Kromě toho tato změna napomůže i zlepšení situace s nedodržováním lhůt na zkoušky z důvodu potíží způsobených COVID 19.

Jak to vidíte Vy? Souhlasíte s těmito novinkami? Co říkáte na omezení počtu pokusů o řidičský průkaz? Jste pro omezení, nebo byste ponechali současný stav?