Ústí nad Orlicí: přivaděč, veřejné zakázky a dobrá nemocnice

V rámci poslaneckého pondělí, které máme pravidelně vyčleněné pro své činnosti v kraji, jsem tentokrát nezavítal do Moravské Třebové, ale do regionu Orlickoústecka. Zde jsem se společně s místními členy hnutí ANO setkal nejen se starostou Ústí nad Orlicí Petrem Hájkem, ale navštívil jsem i regionální firmy a zdejší nemocnici. Na závěr celodenního programu jsem se zúčastnil besedy s místními občany a diskutoval o aktuálních problémech města a regionu.

Všechny dosud uskutečněné pracovní výjezdy po Pardubickém kraji spojuje stálé stejné téma – aktuální stav výstavby silnice D35. Pan starosta se dotazoval na objektivní informace ohledně D35, protože regionem kolují nepravdivé zvěsti o zastavení procesu příprav výstavby. Ústí nad Orlicí neleží přímo na trase D35, proto pana starostu zajímal především silniční přivaděč k D35. Toto téma řeším v současnosti se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, která žádá Státní fond dopravní infrastruktury o finanční prostředky pro výstavbu, resp. modernizaci, těchto komunikací, které by podle plánu měly vést od Vysokého Mýta přes Choceň směrem na Žamberk.

Na radnici se také diskutovalo o historické budově místního nádraží. Během rekonstrukce železničního uzlu hrozilo, že dojde ke zbourání krásného nádraží. Objevily se snahy místních aktivistů o její zachování, nicméně Správa železniční dopravní cesty ani České dráhy toto nechtěly. Přesto se nádražní budovu povedlo zachránit a časem zde má vzniknout například muzeum nebo výstava historických vláčků. Jsem rád, že i já jsem mohl svým dílem přispět k jejímu zachování. ČD původně odmítaly umožnit přístup k budově přes neveřejný přejezd. Nicméně se mi povedlo vyjednat výjimky, které umožní vjezd například za stavebním účelem.

Závěr rozhovoru patřil budoucímu obchvatu Ústí nad Orlicí. S panem starostou jsem se dohodl, že ho budu pravidelně informovat. Pokud Ředitelství silnic a dálnic zůstanou volné finanční prostředky, například kvůli odložení některých staveb z důvodu vypracování nového posudku vlivu stavby na životní prostředí, můžu a budu prosazovat, aby se urychlily přípravy místního silničního obchvatu, který je zatím pouze ve fázi záměru.

Při jednání se zástupci místních firem jsem si ověřil potřebnost nového zákona o veřejných zakázkách, který vstoupí v účinnost od října tohoto roku. Dnešní debaty s lidmi z praxe mi potvrdily nezbytnost nového zákona. Malé a střední firmy oceňují nové nastavení tohoto zákona. Současná podoba kladla důraz pouze na cenu zakázky, což velmi často přinášelo problémy. Nezřídka se stalo, že zakázku vyhrála firma z opačné strany České republiky a následně ji celou rozprodala.

Právě tomuto by měla novela zákona zabránit. Nově bude možno uplatnit více kritérií, například reference nebo místní příslušnost. Dnes jsem se utvrdil v tom, že zákon je nastaven správně a věřím, že nový způsob povede k oproštění od dosavadního jednání. Nicméně české firmy je nezbytné chránit i na evropské úrovni. Dozvěděl jsem se, jaké problémy způsobuje českým firmám dotované zahraniční zboží. Například polská vláda podporuje své výrobce prostřednictvím dotací na dopravu nebo na výrobní stroje. To je pro mě velmi politováníhodné. Proto budu apelovat na všechny české europoslance, aby více chránili české výrobky. Musíme být schopni ochránit vlastní investice a český průmysl.

Zástupci místních firem mě upozornili i na dopady navyšování mezd státním zaměstnancům na privátní sektor. Zaměstnavatelé si velmi často stěžovali, že navyšování platů státním zaměstnancům vytváří nepřímý tlak i na soukromý sektor. Často se stává, že zaměstnanci soukromých firem požadují rovněž zvýšení mezd právě v reakci na zvýšení platů ve státním sektoru. Nicméně firmy nejsou schopny tyto požadavky splnit, což může v konečném důsledku vést až k odchodu zaměstnanců. Osobně nejsem proti zvyšování mezd, ale tvrdím, dělejme to zodpovědně.

Dalším z bodů dnešního pracovního výjezdu byla návštěva orlickoústecké nemocnice. „Zdejší nadační fond funguje naprosto ukázkově. Komunikuje nejen s místními podnikateli, ale i s okolními obcemi. Místní lidé si mohou prostřednictvím hlasování určit, jaký nadstandartní přístroj by měla nemocnice zakoupit. Myslím si, že se jedná o skvělou inspiraci, jakým směrem by se měly podobné aktivity v našem kraji ubírat.

Celodenní program jsem zakončil besedou s místními občany. Podobná setkání jsou a vlastně by i měla být pro politiky příjemným setkáním. Osobně je považuji za nesmírně důležitá, protože pouze v praxi mohou politici získat zpětnou vazbu o své práci, navíc mohou nasbírat zajímavé podněty pro svou další činnost.