V letošním roce uděláme zásadní kroky v přípravě VRTek!

Nezaujatý pozorovatel musí mít v posledních letech skutečnou radost z pokroků v přípravách vysokorychlostních tratí (VRT). Dlouhou dobu to totiž vypadalo, že se jich Česko nikdy nedočká. V roce 2017 ale nastal klíčový zlom a stát se od té doby snaží dohnat časové manko. A to se mu daří. Správa železnic má i v letošním roce před sebou celou řadu výzev. Pokud se je podaří překonat, budeme k VRTkám zase o další kus blíže.

Správa železnic v roce 2020 pokročí v územní a předprojektové přípravě VRT. Dokončeny budou studie proveditelnosti na rameni Praha – Brno – Ostrava. Jsou to klíčové dokumenty, které odpoví na zásadní otázky, jako jsou například vedení tratě nebo rychlost v jednotlivých úsecích. Studie proveditelnosti je komplexním dokumentem, který plánuje VRTky velmi detailně.

Další důležitou zprávou je, že i v letošním roce bude pokračovat proces aktualizace Zásad územního rozvoje jednotlivých krajů, který umožní získat územní rozhodnutí. Díky tomu zahájíme zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí prvních úseků VRT. Aktuálně běží tendr na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí u prvního úseku Praha-Běchovice – Poříčany. Tento úsek bude mít přitom přímý vliv i na Pardubice. Jedná se o koridor, po kterém dnes jezdíme, a díky zvýšení maximální rychlosti zkrátíme čas mezi Prahou a Pardubicemi. V letošním roce navíc přibydou ještě minimálně úseky Přerov – Ostrava a Modřice – Vranovice.

V předprojektové přípravě se plně využijí výsledky spolupráce Správy železnic se SNCF, tedy tzv. Manuál Správy železnic pro projektování VRT ve stupni DÚR. Připomínám, že tuto spolupráci jsme navázali na loňské Železniční konferenci Pardubice, kterou osobně organizuji.

VRTky budou v Česku projektovány až na rychlost 320 km/h. Naplno se rozběhne spolupráce Správy železnic a DB Netz v projektové přípravě přeshraničního tunelu v Krušných horách. Dojde ke společnému zadávání veřejných zakázek souvisejících s realizací tohoto velkého společného evropského projektu obou manažerů infrastruktury.