V Pardubicích bylo podepsáno Memorandum o budoucnosti železničního průmyslu v ČR

V Dřítči u Pardubic se konal V. ročník Železniční konference. Letošním podtitul byl „Česká a evropská železnice pro 21. století – jeden společný trh“. Tématem úvodního dne konference byla výzkum a inovace, podpora českého železničního průmyslu a liberalizace železniční dopravy. Vrcholem prvního dne byl slavnostní podpis Memoranda o budoucnosti železničního průmyslu v ČR mezi Radou vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace a Asociací podniků českého železničního průmyslu (ACRI).

Vláda ČR v závěru loňského roku přijala inovační strategii „Czech Republic – The Country for the Future“. Rádi bychom navázali na naše průmyslové tradice, výzkumné zázemí a podnikatelské dovednosti. Jednoznačně musíme dorovnat dluh, který máme ve výzkumu a vzdělávání. Země, které se rozhodly podporovat vědu, výzkum a inovace jako klíčové národní priority, patří dnes mezi nejvíce prosperující. Česká republika k tomu má všechny předpoklady.

Česko disponuje mimořádným znalostním potenciálem, je zemí technologicky orientovanou a splňuje nejpřísnější ekonomická kritéria. Všichni si musí uvědomit, že nemůžeme být donekonečna montovnou Evropy. Potřebujeme podporovat inovace, vědu, výzkum, start-upy, rychlejší adopci nových technologií a všechno tohle provázat s digitálním státem a to napříč všemi odvětvími.

Rada vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace  ve spolupráci s ACRI navázaly na zmiňovanou vládní strategii a připravily Memorandum o budoucnosti železničního průmyslu v ČR, které na dnešní konferenci slavnostně podepsaly. Jedná se o zásadní dokument s ohledem na to, že železniční průmysl patří k pilířům české ekonomiky a podílí se na celkovém ročním HDP státu přibližně částku 52 miliard korun.

Při tvorbě dokumentu se kolegové inspirovali automobilovým průmyslem, který již podobné memorandum má a těží z něj. Memorandum cílí na posílení konkurenceschopnosti železničního průmyslu v evropské a globální ekonomice. Zjednodušeně usilujeme o to, abychom přesunuli nákladní dopravu ze silnic na železnici, podpořili digitalizaci a zároveň i šetrnější formy mobility. Konkrétním výsledkem memoranda bude vytvoření Akčního plánu pro budoucnost železničního průmyslu v ČR, který bude zpracován a prezentován do 30. září letošního roku.

Dopravní experti se na konferenci detailně zabývali „4. železničním balíčkem EU“, který bude do českého právního řádu aplikován ve formě novely zákona o dráhách. Na konferenci zaznělo několik stěžejních myšlenek, které budu chtít společně s kolegy prosadit do zákona formou pozměňovacích návrhů. Tvrdím, že bezpečnost na železnici musí být naší absolutní prioritou. Budu proto navrhovat zavedení tzv. MLS - „Monitoring licence strojvedoucího“, která bude online. Velmi zjednodušeně se jedná o digitální podobu tachografu pro strojvedoucí. Někteří z nich totiž nedodržují časové přestávky a pracují pro více dopravců.