V příštím roce investuje SFDI do dopravní infrastruktury 93 miliard korun!

Jako všechno i tohle je o penězích. Jestli chceme mít skutečně kvalitní a rozsáhlou dálniční a železniční síť, musíme do ní investovat. Tempo výstavby dopravních projektů nabírá na obrátkách. Už brzy se rozběhnou stavební práce nejenom na nových dálnicích, ale i železnicích. A to nemluvím o modernizacích. Dobrou zprávou je, že si tuto skutečnost velmi dobře uvědomujeme a navyšujeme proto rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), ze kterého se výstavba financuje. Nehrozí tak, že připravené projekty budou putovat „do šuplíku“, kde by čekaly do doby, než budou peníze.

 

SFDI bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši přesahující 93 mld. Kč. Základní částka 87,3 mld. Kč včetně prostředků z fondů EU bude ještě navýšena o dodatečně získané 3,6 mld. Kč z nevyčerpaných financí pro letošní rok a očekávaný zůstatek na účtech SFDI ve výši 2,5 mld. Kč. K této částce se ještě podařilo vyjednat od Ministerstva financí 3 mld. Kč a od Ministerstva dopravy 600 mil. Kč. Z této celkové částky přesahující 93 mld. Kč budou více než 17 miliard tvořit finanční prostředky z fondů Evropské unie a zbylou část představují národní zdroje.

 

Jsem rád, že kolegové vyslyšeli mé volání po navýšení. Koneckonců na hospodářském výboru jsem inicioval usnesení, ve kterém jsme žádali vládu o navýšení. Dokonce jsem se kvůli tomu setkal s ministryní financí Alenou Schillerovou a vysvětloval jsem jí potřebu více peněz. Vážím si toho, že paní ministryně mé volání vyslyšela a za to jí musím poděkovat.

 

Částka 93 miliard korun ale nemusí (a velmi pravděpodobně nebude) být konečná. V případě, že vznikne v průběhu roku 2020 potřeba dalších finančních prostředků, např. díky urychlení přípravy některých akcí, budou vedena jednání s Ministerstvem financí v návaznosti na vývoj státního rozpočtu. Cílem takového jednání by bylo navýšit rozpočet SFDI a zajistit tak pokrytí potřeb těchto akcí.


Například v letošním roce byl schválený rozpočet SFDI 86,3 miliard korun. Během roku se ale ukázalo, že další investiční akce jsou připraveny a aby se mohly začít rovnou realizovat, došlo k upravení rozpočtu na 101,3 miliard korun! Rozpočet je tak běžně upravován v průběhu roku a v drtivé většině případů navyšován. Proto tedy můžeme předpokládat, že k jeho navýšení dojde i v následujících letech.

 
Co říci závěrem? Rozdělení financí na jednotlivé stavby se bude během roku upravovat podle aktuální situace příjmů a výdajů rozpočtu SFDI a dle aktuální připravenosti jednotlivých staveb. Rozhodující bude, zda se podaří dokončit přípravu, tedy vykoupit pozemky, zajistit stavební povolení a vybrat zhotovitele.