V příštím roce otevřeme téměř 50 kilometrů nových dálnic a zahájíme práce na více než 100 kilometrech

Letošní rok se pomalu ale jistě blíží ke svému konci. Spousta řidičů začíná vyhlížet rok 2021 a zajímá je, co je čeká a na co se mohou těšit. Skvělou zprávou je, že v příštím roce plánujeme otevřít 46,5 kilometrů nových dálnic a přes 23 kilometrů silnic první třídy. Počet kilometrů nových dálnic by tak v příštím roce měl být oproti letošku zhruba dvojnásobný. Kromě toho bude dokončena kompletní modernizace klíčové dálnice D1. Aktuálně je ve výstavbě na 250 kilometrů dálnic a silnic první třídy.

Rekonstrukce dálnice D1 započala v roce 2013. V příštím roce se po mnoha letech konečně dočkáme jejího kompletního dokončení. Zbývá modernizovat ještě čtyři její úseky o celkové délce 55 kilometrů.  Vím, že se jedná o poměrně dlouhou dobu. Vzhledem k tomu, že se de fakto jedná o zcela novou dálnici vystavěnou pouze v původní trase, je takto dlouhá doba pochopitelná.

Další dobrou zprávou je, že v příštím roce dokončíme úseky na dálnicích D6, D11, D48 a především „naší D35“. Konkrétně se jedná o úsek mezi Opatovicemi nad Labem a Časy s celkovou délkou 12,6 kilometrů za přibližně 3,4 miliardy korun. Navíc o rok později, tedy v roce 2022, bude dokončen navazující úsek Časy – Ostrov s celkovou délkou 14,7 kilometrů za 3,2 miliardy korun. Mezi další klíčové dokončené stavby patří dva úseky "hradecké" D11, dálnice se tak nově prodlouží o 22 kilometrů směrem k polským hranicím.

V této souvislosti proto připomínám a apeluji na krajské politiky, aby začali co nejdříve řešit chybějící dálniční přivaděče. Pokud nebudou postaveny včas (a zatím vše nasvědčuje tomu, že nebudou), pak přilehlé obce vystavíme enormní dopravní zátěži, na kterou nejsou připraveny. Stále platí, že osobně v této věci nabízím pomoc nejenom z pozice předsedy Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43, ale především z pozice předsedy sněmovního podvýboru pro dopravu. Kvalitní infrastruktura v našem kraji je v zájmu nás všech, a to bez ohledu na barvu politického dresu.

Zpátky ale k výhledu do roku 2021. V příštím roce Ředitelství silnic a dálnic zahájí práce na 106 kilometrech nových dálnic a 68 kilometrech silnic první třídy. Stavba by měla začít například na dálnici D4, kterou chce stát stavět formou PPP projektu s využitím soukromých peněz. Pilotní úsek má ověřit, zda dokáže soukromník postavit a provozovat dálnici efektivněji než stát. Právě o této možné formě financování budeme už brzy podrobně jednat na sněmovním podvýboru pro dopravu i v souvislosti s dálnicí D35.

Vzhledem k tomu, že brzy skončí program OPD II a neznáme parametry nového navazujícího programu, musíme hledat nové formy financování výstavby dopravní infrastruktury. V této souvislosti rovněž připomínám, že v roce 2025 začne výstavba pilotních úseků vysokorychlostních tratí, které si vyžádají minimálně 20 miliard korun ročně.

ŘSD bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem téměř 55 miliard korun. Jde o největší rozpočet, se kterým dosud ŘSD hospodařilo. Navýšení peněz by mělo mimo jiné pomoci pokračovat v dopravních stavbách bez přerušení i v současné krizi, stavební firmy tak nejspíš dostanou příplatek za práci ve ztížených podmínkách.