Ve Sněmovně nás čeká změna

Slyšeli jste už o Dopravním podvýboru Sněmovny? A víte, k čemu takový „podvýbor“ je a co vůbec dělá? Myslím si, že drtivá většina z Vás odpoví, že ne. Mám pravdu? Přiznám se, že je to škoda. Dopravní podvýbor totiž představuje odbornou platformu, která může výrazně pozitivně ovlivnit vývoj a rozvoj dopravy v Česku. Nově jsem se stal jeho předsedou a chci udělat zásadní změny v dosavadním fungování. Pojďme ale postupně.

Už v minulém volebním období jsem byl členem tohoto podvýboru, kterému předsedal poslanec Jaroslav Foldyna z ČSSD. Musím bohužel konstatovat, že podvýbor nefungoval moc efektivně. Sice se do něj přihlásilo 23 poslanců, reálně ale na schůze chodilo v průměru cca 5 lidí. A to se projevilo i na počtu schůzí. Těch za celé období bylo pouze 15. To nejsou ani čtyři schůze za rok.

Myslím si, že je to velká škoda. Práce v podvýboru představuje velkou výzvu a příležitost k posunutí dopravy v Česku. Není totiž jen místem pro projednávání legislativy a zákonů. Smyslem podvýboru je ustavit odborné fórum, které může diskutovat nejen o problémech, ale i o nových dopravních trendech, konzultovat exekutivní kroky vlády, poskytovat doporučení ministerstvům nebo být jakýmsi mediátorem v případě sporných názorů.

Mám radost, že jsem byl na posledním zasedání Hospodářského výboru zvolen předsedou právě tohoto podvýboru. A ptáte se, co nově budeme dělat? Rozhodně chci vytvořit odbornou platformu složenou z odborníků napříč politickým spektrem, která se bude věnovat všem dopravním módům, tedy silniční, vodní, letecké a železniční dopravě.

Aktuálně se nabízí celá řada oblastí, kterými bychom se měli zabývat. Například výstavba vysokorychlostních tratí nebo zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Naše práce by měla spočívat v předjednání, které by stvrzovalo přijetí doporučujícího usnesení pro nadřízený Hospodářský výbor. Chci zřídit expertní skupinu poradců, kteří se budou s námi poslanci setkávat.

Mám v plánu oslovit politicky nezávislé odborníky, specialisty na infrastrukturu, dopravní legislativu i dopravní agendy. Samozřejmě nesmíme ani zapomenout na ekologický přístup k dopravě. I zde budu hodně aktivní. Není tajemstvím, že se angažuji v podpoře cyklistiky a moderního přístupu k tzv. dopravě v klidu.

V koordinaci s dalšími výbory a také v souladu s programovým prohlášením vlády se chci aktivně věnovat i rozvojovým tématům. Určitě víte, že mojí prioritou je VRT. Vedle toho chci ale otevřít diskuzi a posunout taky autonomní dopravu. Konečně jasně, férově a proaktivně dotáhnout digitální a sdílenou ekonomiku (především taxislužby). V neposlední řadě se budeme věnovat elektromobilitě a rozvoji ekologické dopravy.

Chceme si vyhrnout rukávy a každá ruka je dobrá! Rozumíte nějaké oblasti? Věnujete se jí a jste v ní zkušeným odborníkem? Ozvěte se mi! Myšlenku na ustavení expertního týmu beru velmi vážně – a rád se s vámi setkám. Nebojte, barva stranického dresu v tomto případě nehraje vůbec žádnou roli. Za to můžu dát ruku do ohně.