Vidíme se?

Společnost BESIP zahajuje jednu z dalších velkých kampaní. Tentokrát se zaměřuje na viditelnost chodců v kampani „Vidíme se?“. Kampaň bude složena ze tří fází. Jejím smyslem je naučit chodce aktivně používat reflexní prvky. V rámci této akce BESIP ve spolupráci s Policí ČR rozdá při svých akcích během roku minimálně 500 000 reflexních pásků, na 100 000 reflexních tašek pro seniory a desetitisíce reflexních tkaniček a placek pro mladé. Osobně jsem velmi rád, protože jsem do jisté míry pod touto akcí „podepsán“.

Není to tak dávno, kdy jsem Vás informoval, že jsem úspěšně navrhl několik pozměňovacích návrhů k novele silničního zákona. Jedná se například o povinnost odstranit sníh z vozidla před jízdou nebo povinnost chodců být označen reflexním prvkem mimo obec za snížené viditelnosti. Bohužel na našich silnicích ročně zemře naprosto zbytečně přes 700 lidí. Nejčastěji se jedná o chodce, kteří jsou jednou z nejohroženějších skupin, a proto je na ně kampaň zacílena. Jen pro ilustraci, každý sedmý člověk u nás zemře při dopravní nehodě coby chodec.

Součástí kampaně bude 6 videospotů, v nichž hlavní roli hrají nejvíce ohrožené skupiny: senioři, sportovně založení lidé, teenageři, lidé z malých menších měst a obcí nebo školáci. Videospoty budou zveřejňovány, včetně záběrů a fotografií z natáčení, na facebookovém profilu BESIP, na jeho Youtube kanálu. Chápu, že mnozí z Vás tyto informační kanály nesledují, a proto budu tyto videa uveřejňovat i na svém facebookovém profilu.

Prakticky dennodenně jsme svědky nějaké tragické události. Mnohé z nich mají společného jmenovatele – nedostatečná viditelnost! Dovolím si použít lidové rčení, „Pokud to odnesou jenom plechy, nic se nestalo.“ Bohužel chodci ani cyklisté žádné plechy nemají, a pokud utrpí nějaká zranění při nechodě, často mají fatální důsledky. V lepším případě se jedná o zranění s trvalými následky, v tom horší mohou skončit smrtí. Kamiony, automobily nebo cyklisté… ti všichni mají povinnost svítit, ale chodci obdobnou povinnost dosud neměli. Pokud chodci budou používat reflexní prvky, budou více viditelní a ostatní budou moci v dostatečném předstihu včas zareagovat.

Mnoho studií prokázalo, že osoby, které mají na sobě tmavé oblečení, jsou řidiči schopni zaznamenat na vzdálenost 18 metrů. Lepší to je například se žlutou barvou oblečení, kdy je chodec zaznamenán na vzdálenost 37 metrů, v bílém ho pak řidič vidí na 55 metrů. Ale ani tato vzdálenost není v noci zaručující na bezpečné vyhnutí se chodci.

Chodci by proto vždy měli mít na svém oblečení nějaký prvek, který by je více zviditelnil, například fluorescenční materiály. Ty zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, nicméně ve tmě svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová. Výhodnější je použití reflexních materiálů - ty odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 metrů.

Výrazně tak zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti. Reflexní materiál je v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé oblečení a více než na 10x větší vzdálenost než oblečení modré. Koneckonců viditelnost bez a s reflexními prvky si můžete ověřit zde v interaktivní aplikaci od společnosti BESIP.

Osobně jsem proto velmi rád, že BESIP přichází s podobnými aktivitami. Nemůžeme přeci tuto skutečnost nechat být bez jakéhokoliv povšimnutí a dělat, že se vlastně nic neděje. Věřím, že dojde ke zlepšení v této oblasti. Jsem si jistý, že změna legislativy byla prvním krokem, který i kdyby vedl k záchraně byť jediného života, tak měl smysl.