Voda v sobě skrývá ohromný dopravní potenciál. Proč ho nevyužijeme naplno?

Přemýšleli jste někdy o tom, jak ohromný vliv na kvalitu našeho života má doprava? Většina z nás si tuto skutečnost příliš neuvědomuje, protože vše funguje podle našeho očekávání. Přitom se jedná o jednu z klíčových oblastí, která ovlivňuje každého z nás, ať už děláte cokoliv. Neměli bychom proto nikdy polevovat a vždy dělat maximum pro její rozvoj. V tomto bychom se měli zaměřit na rozvoj vodní dopravy, která bývá ke škodě nás všech přehlížena a přitom skrývá ohromný potenciál.

Nemít vizi v politice je podobné, jako se vydat na moře bez kompasu. Nikdy nedoplujete tam, kam byste chtěli nebo si přáli. Já osobně to vnímám podobně. Do politiky jsem nikdy nešel kvůli udržování „statusu quo“ nebo abych přešlapoval na místě. Chci dělat správné věci a chci měnit náš kraj směrem k lepšímu. Nedávno jsem se proto setkal s ředitelem státního podniku Povodí Labe Mariánem Šebestou a společně jsme řešili konkrétní nápady, jak naplno využít potenciál vody v Pardubickém kraji.

Slyšeli jste už někdy termín „city logistika“? Často se objevuje v souvislosti se svozem odpadu. V tomto případě se nevozí po silnicích, ale je bezpečně svezen po vodě z překladiště do spalovny. Tímto způsobem to řeší třeba ve Švýcarsku. Kromě menších ekologických dopadů si pochvalují také bezpečnost a zbavení se otravného zápachu.

Tímto způsobem bychom se možná mohli inspirovat i u nás v Pardubicích. Multimodální uzel Pardubice, spalovna v Mělníku… předpoklady k tomu máme výborné. Myslím, že je načase otevřít tuto společenskou debatu, zda má smysl, a to nejen v Pardubicích, ale i v dalších vhodných městech splňující předpoklady rozvíjet tento způsob řešení. Brzy proto tento návrh představím poslancům Hospodářského výboru a podvýboru pro dopravu a budu chtít znát jejich názory, postřehy a nápady.

Jsem přesvědčený, že vodní doprava bude dříve či později ve městech hrát stále zásadnější roli. S ředitelem Šebestou jsme se bavili o jejím rozvoji ve vztahu k říční sportovní dopravě na Labi v Pardubicích. Město pod vedením primátora a kolegy Martina Charváta s myšlenkou rekreační plavby pracuje a brzy připraví návrhy, kde by mohlo dojít k jejich výstavbě. Jsem přesvědčený, že tento první krok povede k rozvoji vodní dopravy v Pardubicích. Proč toho nevyužít a nepodpořit zde budování společenského života?