Vše nasvědčujete tomu, že budeme stavět!

Poslanecká sněmovna na začátku července schválila ve zrychleném režimu návrh novely zákona, který řeší problémy se zastaralými posudky EIA. Očekávám, že tento návrh projde úspěšně Sněmovnou a poté už budeme čekat pouze na schválení senátu a podpis prezidenta. Výstavby klíčových projektů by tak mohly začít už v příštím roce.

O dohodě mezi Českou republikou a Evropskou komisí jsem Vás informoval již zde. Díky ní nebudeme muset opakovat posuzování vlivu staveb na životní prostředí u deseti klíčových staveb. Osobně mám nesmírnou radost, protože výstavba D35 pro mě znamená naprostou prioritu a nyní už vše začíná mít reálné obrysy. Přitom ještě zhruba před dvěma a půl lety ŘSD nemělo vykoupenou značnou část pozemků, které patřily více než 1400 majitelům. Chyběly některé stavební plány a projekty, o stavebním povolení nemluvě.

Dva úseky D35, Opatovice nad Labem - Časy (12,8 km) a Časy - Ostrov (13 km), by se měly začít stavět už v příštím roce. Osobně jsem pro zřízení vysokorychlostního vážení na staré trase okolo Vysokého Mýta a Litomyšle. Často zde jezdím a vůbec se nedivím, že silnice jsou poškozené, když vidím, jaké strašné množství přetížených převážně zahraničních kamionů jezdí po této silnici. Bylo by skvělé zřídit tuto vysokorychlostní váhu, abychom mohli dopravce porušující zákony rovnou trestat.

V médiích jsem zaznamenal obavy před případnými komplikacemi způsobenými absencí obchvatů u Vysokého Mýta nebo Litomyšle, v kombinaci s vyvedením dálniční dopravy na současnou komunikaci I/35 před Vysoké Mýto. Osobně se budu snažit vytvářet tlak, aby u každé naplánované části silnice se získaným stavebním povolením se začalo okamžitě stavět. Nebudeme čekat, až budou postupně dokončované první dva úseky.

Když třeba za rok za dva zjistíme, že u Vysokého Mýta je všechno připravené, začne se okamžitě stavět i tam, protože D35 bude tvořit přirozený obchvat města. Obyvatelé se určitě nemusí bát, že by došlo k nějakému zpoždění, anebo že by museli čekat, až k nim ta velká silnice přijde.

Je pravdou, že návrh novely řešící problémy s posudky EIA se nevztahuje na všechny projekty. Ty, které mají vypracované posudky podle starého zákona o posuzování vlivu staveb na životní prostředí č. 100/2001 Sb. budou muset mít nový posudek EIA, podle aktuálně účinného a platného zákona. Nicméně podle mě tento fakt nepředstavuje zásadní problém, protože tyto stavby ještě nejsou tak dalece připravené. Nevykupují se, anebo se teprve začínají vykupovat pozemky. ŘSD dělá procesy vzájemně vedle sebe. Kreslí projekty, vykupuje pozemky a zároveň znovu opakuje proces posouzení vlivu na životní prostředí. Když všechno dobře půjde, mělo by se to časově seběhnout v jeden moment a stavba získá stavební povolení.