„Vybudujme D43 ve čtyřpruhu,“ volají starostové obcí podél budoucí D43

Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43 uspořádal 26. července v jihomoravské Kuřimi neformální setkání se starosty měst a obcí podél budoucí S(D)43. Setkání bylo zaměřeno na aktuální stav příprav D43. Právě tato silnice představuje z pohledu propojení Pardubického a Jihomoravského kraje klíčovou dopravní tepnu. Zajímá Vás, jaký je aktuální stav příprav? S jakými komplikacemi se musí Jihomoravský kraj vypořádat? A kdy konečně dostane Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) šanci, aby mohlo zahájit přípravy naplno?

Náš Spolek se věnuje urychlení příprav dálnic D35 a D43. Z tohoto důvodu jsem jako předseda Spolku s poděkováním přijal nabídku starosty Kuřimi Draga Sukalovského k uspořádání společného pracovního jednání zaměřeného na současný stav příprav D43. Jednání se zúčastnili všichni důležití aktéři – generální ředitel ŘSD Radek Mátl, senátorka Jaromíra Vítková, radní Jihomoravského kraje Martin Maleček (oblast územního plánování) a Jiří Crha (oblast dopravy), ale současně i starostové obcí dotčených trasou D43 (například Brněnec, Letovice, Jevíčko nebo Moravská Třebová).

Náš Spolek nedávno veřejnost informoval o rozhodnutí Centrální komise Ministerstva dopravy vybudovat D43 v úseku „Svitávka – Staré Město“ v kategorii střídavého třípruhu. Tuto variantu ovšem nepovažujeme za ideální i s ohledem na skutečnost, že D43 představuje klíčové silniční propojení Pardubického a Jihomoravského kraje. Kromě toho je nutné také zmínit bezpečnostní aspekt, kdy střídavý třípruh představuje v místech zúžení potencionální riziko pro vznik dopravních nehod.

Na na konci června jsem byl Spolkem pověřen, abych se v této věci setkal s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem a pokusil se zvrátit rozhodnutí a kolegy z ministerstva přesvědčil, abychom D43 vybudovali v plnohodnotné čtyřpruhové variantě. Jsem rád, že ministr Havlíček mi v této věci dal za pravdu. Díky tomu budou následovat další jednání, na jejichž základě věřím, že ministerstvo svůj postoj přehodnotí.

Z pohledu příprav D43 představují naprosto zásadní dokument Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které vymezují, kudy má vést budoucí trasa. Dokument je v současnosti předmětem soudního přezkumu. Jihomoravští radní Maleček i Crha si jsou však jistí správností a jsou tak přesvědčeni, že soud se v tomto případě postaví na stranu Jihomoravského kraje a dá mu za pravdu.

Tato skutečnost je nesmírně zásadní. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl proto potvrdil, že nebudou čekat na výsledek soudních tahanic a brzy začnou veškeré přípravné práce, které jsou bohužel v současnosti na úplném začátku. ŘSD se tak zaměří na geotechnické/technickoekonomické průzkumy a také na získání potřebných podkladů pro získání rozhodnutí EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí). V této souvislosti bych rád vyzdvihl pracovní nasazení generálního ředitele Mátla a jeho „tah na branku“.

Z mého pohledu naprosto klíčovou osobou a je patrné, že od jeho příchodu do čela ŘSD se věci změnily a daly skutečně do pohybu. V našem Pardubickém kraji bych mohl zmínit například přípravy dálnice D35. Jistě bychom ale našli celou řadu dalších příkladů. Rozhodně mu tak patří velké díky za to, jakou práci odvádí pro českou dopravu.

Důležitou součástí neformálního setkání se starosty byly také „legislativní novinky“ s vazbou na dopravu. Jedná se zejména o novelu zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury nebo nedávno schválený nový stavební zákon. V obou případech se jedná o mé návrhy. V případě „liniového zákona“ už dnes asi nikdo nepochybuje o jeho obrovském přínosu pro výstavbu dopravní infrastruktury, avšak v případě přínosů nového stavebního zákona byli zpočátku někteří starostové skeptičtí, zejména ve vztahu k institucionálním změnám.

O novém stavebním zákonu diskutovali věcně a bez jakéhokoliv politikaření. Zákon zavádí celou řadu důležitých prvků. Rozhodně není pouze o tom, kde bude který úředník sedět a vykonávat svou činnost. Například v souvislosti s liniovými stavbami zavádí prvky jednotného řízení nebo apelační princip – jednou a dost, což výrazně pomůže k rychlejší výstavbě. Jsem rád, že starostové přehodnotili svůj pohled na nový stavební zákon a uznali, že jeho přínosy převyšují nad zápory.