Vyjádření k podezření na manipulaci zpravodajství TV Prima

Nedávno se mi povedlo otevřít diskuzi o „kauze“ zpravodajství TV Prima. Bohužel jsme se špatně pochopili nebo jsem se špatně vyjádřil. Tak či onak, osobně velmi kladně hodnotím skutečnost, že je v České republice celá řada médií, ať už se jedná o veřejnoprávní nebo soukromé.

Naopak, jsem rád, že si můžeme poslechnout různé názory s různými pohledy. Nicméně, jako bývalý novinář považuji svobodu slova za absolutní prioritu. Je to „výsostné území“ každého novináře, do kterého nikdo nesmí zasahovat - jak politická elita, tak třeba ani nadřízení novinářů!

Na základě informací, které máme k dispozici, existuje podezření na manipulaci zpravodajství. To považuje za velmi závažné. Proto jsem upozornil volební výbor. Tomu se zodpovídá Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která má ze zákona dbát na to, aby jednotliví vysílatelé, ať už veřejnoprávní, nebo soukromí, dodržovali základní ustanovení zákona č. 231 z roku 2001 o rozhlasovém a televizním vysílání.

Jestliže tady existuj podezření, že v televizi Prima byli redaktoři nuceni k tomu nebo na ně byl vyvíjen nátlak, aby nedodržovali tento zákon, tak by to měla prošetřit velká mediální rada. RRTV by si měla zadat analýzu zpravodajství dotyčné televize například za posledního půl roku. A budeme se ptát, jaký bude výsledek. Jestli to zpravodajství bylo objektivní a vyvážené, to znamená, jestli bylo v souladu s paragrafem 31 odstavec 2 tohoto zákona, který jasně říká, že každý vysílatel musí mít zpravodajství objektivní a vyvážené nebo zda tomu bylo jinak.

Osobně nesouhlasím s jakoukoliv manipulací! Tedy s tím, aby o špatných zprávách bylo referováno pozitivně a naopak! Z tohoto důvodu jsem pro, aby se tímto incidentem zabývala nezávislá Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
Budu velmi rád, pokud RRTV konstatuje, že TV Prima nic neporušila. A můžu vám slíbit, že obdobně budu postupovat i v opačných případech. Nespatřuji problém konkrétně v uprchlické krizi.

Jde o princip, že nikdo nesmí zasahovat do svobody slova, protože co bude následovat potom? Nařídíme novinářům, aby zlehčovali korupci? Nebo jim nařídíme, aby podávali o Evropské unii pouze pozitivní zprávy? Ne!

Osobně tvrdím, že o věcech se mají podávat zprávy takové, jaké jsou ve skutečnosti. A ne také, jaké chceme aby byly - na příkaz někoho. Závěrem Vás všechny ujišťuji, že budu jenom rád, pokud RRTV konstatuje, že se „nic“ nestalo.