Vyjádření krajského radního Duška k lávce? Buď nepochopení nebo záměrná lež.

Krajský radní Jaromír Dušek nedávno otiskl v rámci placené inzerce zamyšlení nad přípravou lávky přes pardubické nádraží. Vedení města Pardubic v něm v rámci předvolebního boje obvinil ze záměrných mystifikací a zlehčování tématu.

„Skutečnost je značně odlišná. Lávku od nádraží k sídlišti Dukla slibují politici občanům už několik desítek let. Nevyřešilo ji žádné předchozí vedení radnice, nevěnovala se jí žádná krajská vláda od roku 2001. První skutečné kroky k lávce začalo podnikat až současné vedení města,“ říká k textu primátor Pardubic Martin Charvát.

Osobně vybudování lávky řeším od svého nástupu do funkce v roce 2013. Hned od začátku jsem jednal se zástupci městského obvodu, s občany i s odborníky na dopravu. Řešení přechodu formou lehké, zastřešené konstrukce s napojením na jednotlivé peróny je tou nejlevnější a nejelegantnější formou.

S variantním záměrem na prodloužení současných podchodů původně pracovali projektanti na železnici. Další postup příprav vysvětluje primátor Martin Charvát: „Příklon k lávce nevznikl z libovůle města, ale po vzájemné dohodě s Ministerstvem dopravy. Podchod by musel vést do zatáčky, byl by dlouhý více než 200 metrů a náklady na něj jsou dvakrát vyšší než v případě lávky. Nedovedu si představit jeho využití v nočních hodinách, ať už z pohledu bezpečnosti nebo nákladů na energie. Jsem proto rád, že ve vzájemné shodě města Pardubice, SŽDC a Ministerstva dopravy pracujeme na lepší variantě.“

Odborářský boss Dušek ve své politické inzerci uvádí řadu nepravdivých a chybných informací. Projekt lávky samozřejmě počítá s tím, že bude financován z prostředků EU – nebude ho tedy hradit město. Společně s vedením Pardubic jsme celý proces urychlili. Město z vlastního rozpočtu nyní připravuje projektovou dokumentaci ve všech stupních provedení. Tu poté předá Správě železniční dopravní cesty, která bude lávku financovat z evropských prostředků v rámci celkové rekonstrukce železničního uzlu. Není pravdou, že lávka bude dlouhá půl kilometru a bude daleko od nástupišť. Projektanti počítají s tím, že povede zhruba na konci perónů, na úrovni nástupiště 1A.

Stanovení osy kolejišť a trolejového vedení řeší projektanti obou organizací v těchto týdnech a úzce spolupracují. Provoz a údržbu výtahů bude mít na svých bedrech opět SŽDC – nebude to dlouhodobý náklad města Pardubice.

Vedení města Pardubic vítá jakoukoli odbornou polemiku a debatu. Političtí kandidáti do krajských voleb by ji však neměli míchat se svojí soukromou agitací. Do budoucna by také bylo dobré zjistit si správné informace a nestrašit veřejnost nepravdivými prohlášeními.