Vysokorychlostní tratě budou obsluhovat nové terminály mimo centra velkých měst

Jednou z hlavních priorit naší vlády je vybudování vysokorychlostních tratí. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se proto intenzivně zabývá jejich přípravou a musím říct, že jako místopředseda správní rady mám velkou radost z dalšího posunu. Ze studie proveditelnosti tratě Praha – Brno – Břeclav například víme, že velká města budou obsluhována z nových terminálů, která vzniknou na jejich okraji. Týká se to i Vás?

Práce na studii proveditelnosti VRT Praha – Brno – Břeclav jsou ve své polovině, přičemž SŽDC dostává z této studie výsledky průběžně. Cílem je, aby v roce 2030 byla celá VRT mezi Prahou a Brnem rozestavěna a v některých úsecích i zprovozněna. Výstavbou VRT dojde k výraznému zkrácení jízdních dob mezi největšími českými městy. SŽDC počítá s rychlostí 320 kilometrů za hodinu. Podle studie by trať mohlo využít až 50 tisíc osob denně.

Díky studii proveditelnosti nabírá celý projekt stále více konkrétnějších obrysů. Například nově prověřujeme možnost výstavby terminálů přímo na hlavní trati. Těmi se mohou stát terminály Praha-východ, Jihlava nebo Brno-Vídeňská. Terminály umožňují jak průjezd velmi rychlých expresních spojů plnou rychlostí, tak zastavení pomalejších vlaků.

Nové terminály by cestujícím z okolních měst umožnily nejenom snadné dopravní spojení, ale především by nemuseli komplikovaně zajíždět do center měst. Kdo z Vás jezdí pravidelně do Prahy nebo Brna, moc dobře ví, o čem mluvím. Musíme se snažit auta dostat z center měst a nikoliv je do nich cíleně přivádět. Navíc zaparkovat auto v centru je problémem už teď a nedokáži si představit, jak by to vypadalo s příchodem vysokorychlostních vlaků.

Pokud nedojde k žádnému zásadnímu zvratu, pak se skutečně vydáme cestou vybudování nových terminálů. Myslím, že je to skvělá zpráva zejména pro dotčené části měst. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že zvýšený počet cestujících sebou přinese novou poptávku, která povede k velkému urbanistickému rozvoji a v konečném důsledku z ní těží všichni.

Nové terminály by navíc byly záložní alternativou v případě přerušení provozu, což není ničím výjimečným a zároveň mohou sloužit i regionální dopravě. Jak pro průjezd velmi rychlých expresních vlaků plnou rychlostí, tak i pro zastavení pomalejších vlaků pro obsluhu regionů.