Výstavba strategických dopravních staveb by mohla o tři až pět let zrychlit

Jak jistě víte, v Poslanecké sněmovně aktuálně projednáváme novelu zákona na urychlení výstavby dálnic a železnic. Pokud se vše podaří, zásadně urychlíme proces přípravy výstavby dopravní infrastruktury. Nemluvíme zde ale o měsících, ale skutečně o rocích. Podle odhadu odborníků z ŘSD a SŽDC totiž novela může zkrátit proces přípravy staveb o tři až pět let. Určitě to nebude dopravní revoluce, ale přirovnání k velkému kroku vpřed tahle novela jistě snese.

Pojďme si vše zrekapitulovat. Čeho se zákon týká, co nového přinese nebo v jaké je fázi. Nedávno jsem jsem hlavní myšlenky zákona popsal a vysvětlil v Duelu Seznam – jestli neradi čtete a máte raději video, klikněte ZDE. Pro všechny ostatní – pohodlně se usaďte, dejte si kávu a pojďme na to.

Spousta otázek, které mi píšete, se týká projednávání zákona v PSP. I když to navenek není vidět, musím Vám říct, že byly pěkně hektické. Od posledního jednání Hospodářského výboru (to je orgán, který doporučuje poslancům, jak mají hlasovat) na konci března jsme společně s kolegy předkladateli absolvovali každý týden několik pracovních schůzek a posouvali jsme se krůček po krůčku.

Od samého začátku tvrdím jedno. Chci, aby zákon byl přijatelný pro všechny politické strany v Poslanecké sněmovně. Vždy se proto snažíme najít vyvážený kompromis. Není to jednoduché, protože hledáme průnik mezi devíti sněmovními subjekty: ANO, ČSSD, KSČM, SPD, ODS, TOP 09, STAN, Piráty a KDU-ČSL. K původnímu textu, který jsme začátkem března nechali posoudit vládu (a ta dala kladné stanovisko), jsme finálně připravili celkem 17 pozměňovacích návrhů. Zapracovali jsme do nich nejen doporučení vlády, ale i odborné postřehy z jednotlivých poslaneckých klubů.
Vláda se vyjádřila takto:

„Vláda na své schůzi dne 7. února 2018 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 76), a vyslovila s tímto návrhem zákona souhlas. Vláda plně podporuje záměr podstatného zefektivnění povolovacích procesů podmiňujících realizaci staveb dopravní infrastruktury, k čemuž se ostatně zavázala i ve svém programovém prohlášení.“

Pro popsání jednotlivých zlepšováků (jeden novinář celou novelu vtipně nazval „urychlovačem výstavby“) se stačí podívat do důvodové zprávy, kterou jsme k zákonu sepsali:

Cílem novely je zefektivnění procesu povolovacího řízení k nejvýznamnějším stavbám dopravní infrastruktury se současným zachováním adekvátní možnosti obhájit své zájmy všem dotčeným subjektům. Chceme také více sjednotit správní praxi v povolování vybraných staveb, zejména v oblasti vedení územního řízení. Dojde tak k vyšší míře odborné specializace příslušných úředníků, která je obzvláště v případě nejvýznamnějších staveb dopravní infrastruktury mimořádně potřebná. Tato potřeba se navíc bude v budoucnosti ještě navyšovat se zaváděním nových technologií, jako jsou například vysokorychlostní železniční tratě.

Předložený návrh dále obsahuje nové instituty, jejichž cílem je umožnit co nejčasnější zahájení přípravných prací. Jedná se zejména o eliminaci časových prostojů způsobených zdlouhavým řešením dílčích otázek v rámci některých řízení a přezkumem jednotlivých rozhodnutí a o stanovení povinnosti strpět určité činnosti související s přípravou staveb ještě před vydáním finálního povolení.

A TEĎ POJĎME KONKRÉTNĚ:

Finální návrh novely jsme připravovali následujícím způsobem. Se všemi poslanci jsme se dohodli, že jejich pozměňovací návrhy a zlepšováky, budu koordinovat a projednávat já. Důvod je prostý. Nechtěli jsme, aby vznikla lidová tvořivost a poslanci dávali různé nápady sami za sebe.

Každý návrh na změnu jsem nechal odborně posoudit a prověřit oponentním stanoviskem. Ptali jsme se investorů (Ředitelství silnic a dálnic a Správy železniční dopravní cesty), jestli a jak bude daná věc v praxi fungovat. Je totiž naprosto nezbytné nesepisovat novely takzvaně „od stolu“, ale vždy si ověřit, jaký dopad bude každá změna mít v reálném životě.

Výše uvedeným postupem tedy vykrystalizovalo 17 pozměňovacích návrhů, které nám všem dávaly smysl. Raději jsme je ještě jednou nechali prověřit u právníků i u dotčených ministerstev (MD, MŽP, MMR a MPO), samozřejmě i u ústavních právníků. Teprve poté, co potvrdili, že novela nenarušuje základní ústavní práva občanů a zároveň, že bude v praxi fungovat, jsem všechny návrhy předložil do garančního hospodářského výboru.

Pro cestu novely přes sněmovní budovy bylo klíčové úterý 24. dubna. Právě v tento den zasedal Hospodářský výbor. Mám radost z toho, že díky výše uvedené pečlivé práci poslanci odsouhlasili a schválili ne jeden nebo dva, ale úplně VŠECHNY návrhy. To je úspěch, který se ve sněmovním životě stává málokdy.

Podívejme se, jaké jsou hlavní pilíře novely. Nebudu Vás zdržovat a vyberu ilustračně jen ty zásadní:

Nejvíc diskutovaná je tzv. předběžná držba. Správně tento institut nazýváme „mezitímní rozhodnutí“. O co jde? Když nastane situace, že investor vyčerpal všechny možnosti dohody a prokáže, že se snažil a jednal a současně prokáže, že stavba má veřejný zájem a brzdí ji opravdu jeden jednotlivec, bude mít šanci zahájit stavbu i bez dokončení majetkoprávního vypořádání. Ale nebojte – majitel zkrátka nepřijde. Úřad rozhodne o vyvlastnění a stavba začne. Ale vedle toho dále poběží soud o výši náhrady a odškodnění. Jde tedy o to, že jeden jednotlivec už nebude mít šanci blokovat strategickou stavbu za miliardy korun. Zároveň tento jediný paragraf svazujeme pouze se speciálním seznamem strategických staveb. Jsou tam dálnice, hlavní železniční tahy, dvě zdymadla na Labi a letiště Praha.

Zavádíme jednotné místo pro územní řízení a vyvlastnění u dopravních staveb. Budou to stavební úřady krajských úřadů (na jednotlivých krajích). Po letech tak skončí roztříštěná praxe, kdy zásadní velké stavby schvalovaly desítky malých úřadů na obecních úřadech s rozšířenou působností v trase stavby. Zároveň zavedeme novinku v podobě jednotného odvolacího orgánu, kterým bude ministerstvo dopravy.

Zavádíme možnost předběžných průzkumů na pozemcích ještě před územním rozhodnutí. To je důležité pro kvalitní přípravu staveb. Zároveň – protože víme, že lidem může dojít k poškození jejich majetku (pole, úrody) - zavádíme spravedlivé zvýšení odměny za tyto průzkumy. A to v podobě dvojnásobku odhadní ceny poškozeného majetku.

Abychom byli féroví k lidem, zpřísňujeme i podmínky pro vyvlastnění: stát bude muset nově jasně prokázat, že s majiteli jednal, nabídl jim osminásobek ceny majetku. A že se skutečně snažil o dohodu a vyzýval k uzavření smlouvy. Teprve poté, po devadesáti dnech může požádat o vyvlastnění.

Nově dáváme investorovi možnost výkupu nad záborový elaborát. To je strašně důležité! Již nebude docházet k tomu, kdy ŘSD někomu vykoupí velký kus pole a majiteli zůstane malý zbytek, o který se stejně nemůže starat. Nově si může říct, že chce zkrátka pole prodat celé. A pěkně za plnou cenu dle zákona. To je fér a spravedlivé.

Nezapomněli jsme ale ani na digitalizaci a rozvoj vysokorychlostního internetu. Krátké datové přípojky ve městech už nebude třeba složitě kolaudovat a schvalovat. Do délky 100 m je možné je postavit rovnou a pouze poslat oznámení na úřad o jejich poloze.

Právní kvalitu novely ještě musí posoudit kolegové z ústavněprávního výboru. Podle předběžných jednání věřím, že nás v této snaze podpoří. A pak je vše připraveno na květnovou schůzi poslanecké sněmovny. Ta začíná 22. května. Když vše dobře půjde, tak během dvou týdnů (tedy do konce května) bude novela v PSP finálně schválena!

V souladu s legislativním procesem poté zamíří do Senátu a následně k prezidentovi. Je velmi reálné, že na začátku prázdnin bude novela hotová a vyjde tak ve sbírce zákonů. Je to takové moje tajné přání a věřím, že Vám – občanům, udělá velkou radost. Já osobně na tom pracuji poctivě. Tak držte palce, ať vše klapne.