Výstavba vysokorychlostní trati do Ostravy začne v roce 2025!

Čísla mluví jasně. Vlaky a železniční doprava obecně patří mezi nejoblíbenější způsoby přepravy a jsem přesvědčený, že s příchodem vysokorychlostních tratí popularita ještě zásadně vzroste. Vysokorychlostní tratě totiž zásadním způsobem změní naše životy. Vzdálenost se už nebude měřit v kilometrech, ale s nadsázkou v minutách.

O vysokorychlostních tratích jsme nedávno diskutovali v Ostravě. Není to tak dávno, co obyvatelé třetího největšího města strávili cestou do Prahy sedm až osm hodin. Nyní cesta trvá něco málo přes tři hodiny a už brzy bychom tuto cestu mohli zkrátit na pouhé dvě hodiny (Ostrava – Praha) respektive na jednu hodinu (Brno – Ostrava). To je skvělé a ještě před pár lety naprosto nemyslitelné!

Možná si říkáte, že vysokorychlostní tratě jsou vzdálenou budoucností, ale rozhodně tomu tak není. Konkrétně budoucí trať mezi Brnem a Ostravou je momentálně ve fázi hledání zpracovatele studie proveditelnosti. Jedním z prvních úseků VRT v ČR by měla být trasa mezi Ostravou a Přerovem, která zkrátí dobu cestování na 30 minut.

Dokonce už existují přesnější termíny pro zahájení stavby. Nový železniční koridor bude prakticky kopírovat současnou dálnici z Ostravy. Přinese větší kapacitu a rychlost. Letos se začne s tendrem na zhotovitele dokumentace pro územní řízení.

Kolega, ředitel Odboru strategie SŽDC Radek Čech mě informoval, že stavební povolení bychom mohli mít v roce 2025. Je to samozřejmě podmíněno posouzením EIA a vypořádáním se s průchodem oblastí Natura 2000. Zároveň je tento termín podmíněn bezproblémovým územním a stavebním řízením. Podle tohoto „jízdního řádu“ by první rychlovlaky mohly vyjet do deseti let. Nicméně vše je podmíněno rychlostí přípravy.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák i primátor Ostravy Tomáš Macura jsou přesvědčení, že rychlé spojení s Prahou může zastavit odliv lidí, kteří odcházejí do Prahy nebo do Brna a zároveň, že může výrazně zlepšit životní prostředí, protože klesne počet automobilů a uvolní se kapacita stávajících kolejí pro nákladní vlaky.

Osobně velmi oceňuji přístup Moravskoslezského kraje k přípravě trasy pro vysokorychlostní trať. Kraj již zahájil proces aktualizace Zásad územního rozvoje, která umožní získat pro pilotní úsek VRT Přerov – Ostrava územní rozhodnutí. Pro Ostravsko je nová trať klíčovým dopravním projektem a proto již v letošním roce SŽDC zadá zpracování potřebných průzkumů, zaměření a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

Jako místopředseda Správní rady SŽDC jsem rád, že na přípravě vysokorychlostních tratí spolupracujeme s Andrewem McNaughtonem, který poprvé do Česka přijel na mé pozvání na Železniční konferenci v Pardubicích. McNaughton v Ostravě mluvil o tom, jak obrovsky pozitivní dopad na ekonomiku a každodenní život mají vysokorychlostní tratě a jak konkrétně z toho můžeme těžit v Česku.