Z evropských zdrojů jsme získali už přes 150 miliard na nové dálnice a rekonstrukce železnic

Z této zprávy mám vážně velkou radost. Evropská komise proplatila České republice na nové dálnice, silnice a opravy na železnici celkem 150 miliard korun z Operačního programu Doprava I. Ukázalo se, že Česko umí čerpat evropské zdroje, minimálně v dopravě tuto pravdu lze těžko zpochybňovat. OPD I je tak kompletně uzavřen a resortu dopravy se ho podařilo úspěšně vyčerpat bez jakékoliv ztráty.

Evropská komise potvrdila, že celý proces čerpání byl formálně v pořádku a ČR koncem roku 2017 uvedené evropské peníze získala. Ministerstvu dopravy se tak podařilo úspěšně vyčerpat veškeré finanční prostředky z Operačního programu Doprava I. Je to dobře, protože kvalitní dopravní infrastruktura je jedním ze základních stavebních kamenů každého moderního státu. A jsem velmi rád, že Česko k nim bezpochyby patří.

K dočerpání starého operačního programu nám výrazně přispělo i schválení šesti zbývajících velkých projektů na konci programového období. V drtivé většině případů se jedná o tzv. fázované projekty. A právě II. fáze těchto projektů se bude realizovat v rámci OPD II. Pro příklady nemusíme chodit daleko. Jedná se například o naší D35 – úseky mezi Opatovicemi, Časy a Ostrovem.

A co nás čeká dál? Z navazujícího Operačního programu Doprava II bude směřovat další „balík“ peněz na důležité dopravní stavby. Konkrétně se jedná o dalších zhruba 19 miliard korun. A i zde jsme úspěšní v čerpání. Ministerstvu dopravy se daří plnit limity čerpání s ročním předstihem. Částku ve výši necelých 19 miliard korun, která představovala minimální výši čerpání do konce roku 2018, se podařilo vyčerpat již v polovině prosince loňského roku.

Jsem rád, že Česko využívá efektivně tyto zdroje a chválím v tomto ohledu skvělou práci Ministerstva dopravy. Osobně si velmi vážím každé koruny, která směřuje do oblasti dopravy. V posledních letech jsme odvedli spoustu dobré práce, ale velké výzvy jsou stále před námi. Jen namátkou můžu jmenovat například vysokorychlostní tratě, které se v Česku dlouhodobě nedaří realizovat. Ale za loňský rok jsme udělali opravdu obrovský pokrok a jestli dokážeme toto tempo udržet, prvním rychlým spojením bychom se mohli projet už někdy v roce 2025-2026. Držte nám palce, spolu to snad dáme.