Začátek roku 2020 přinesl změnu, která ovlivní více než 17 tisíc zaměstnanců!

Českou železnici čeká novinka. S příchodem roku 2020 změnila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) svůj dosavadní název a nově bude vystupovat pouze pod jeho zkrácenou verzí „Správa železnic“. Tuto změnu, kterou vítá odborná veřejnost, umožnila čerstvá novela zákona 266/1994 Sb., o dráhách. Jako iniciátor novinky a zpravodaj celého zákona mám radost, že změna se začíná projevovat v praxi už od prvních dnů nového roku.

Důvod změny je jednoduchý. Celé železniční prostředí v Česku se v tomto období dramaticky a zásadně mění. Vedle řady dopravců (státních i soukromých) nově stojí jedna jediná a hlavní instituce – manažer infrastruktury, který má na starost jak nádraží a zastávky, tak všechny železniční tratě, včetně napájení, zabezpečení a řízení provozu s jízdním řádem. Tato státní organizace se dlouhodobě potýkala se svým dlouhým a špatně zapamatovatelným názvem.

Z bývalého komplikovaného názvu nebyl na první pohled jednoznačně zřejmý záběr působnosti této státní organizace. Mimo železniční odvětví, především ve veřejnosti cestující vlaky není název státní organizace obecně příliš užíván. Obdobně je tomu tak v případě zkratky SŽDC.

Veřejnost ne vždy plně rozumí rozdělení funkcí dopravce a provozovatele dráhy a subjekty, které tyto činnosti provozují. Často tak dochází u těchto pojmů k záměně. Jedná se především o případ současné akciové společnosti České dráhy, která však funkci a činnost provozovatele celostátní dráhy a drah regionálních již řadu let neprovozuje. Nicméně v očích veřejnosti stále zaznívá nezanedbatelnou měrou hlas mající za to, že akciová společnost České dráhy je rovněž dominantním provozovatelem drah v České republice. Což je samozřejmě mylná představa.

O přejmenování názvu organizace se v minulosti hovořilo již několikrát. SŽDC vznikla v roce 2002 a zatímco tehdy zaměstnávala necelých dvě stě zaměstnanců, dnes jich má přibližně sedmnáct tisíc. Kromě jednoduššího názvu má tak změna i symbolický význam. Správa železnic dnes představuje klíčového aktéra české železnice a myslím, že si tak tento krok zaslouží. Navíc jsem tento krok probíral s generálním ředitelem Jiřím Svobodou a ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem, kteří tuto iniciativu plně podpořili.

Závěrem je důležité dodat, že se nejedná o změnu marnotratnou a zbytečnou. Grafické logo SŽ byl modernizováno nedávno. Současná změna proto nevyvolá skoro žádné zbytečné náklady, jedná se pouze o zkrácení textu a s tím související výměnu razítek, případně postupnou výměnu hlavičkových písemných materiálů.