Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury je mezi trojicí nejlepších zákonů loňského roku

Široká veřejnost může už podesáté vybrat Zákon roku. Začalo jubilejní hlasování v anketě o nejlepší právní předpis, soubor zákonů nebo legislativní počin, který má pozitivní dopad na podnikání v Česku. Letos nominační rada vybrala tři právní počiny. Výsledky budou vyhlášeny 16. dubna. Anketu Zákon roku organizuje poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal. Záštitu opět převzaly Hospodářská komora ČR a Česká advokátní komora.

V nominační radě zasedly dvě desítky autorit nejen z podnikání, ale z různých oblastí. Společně do veřejného hlasování poslaly tři nominované zákony, mezi kterými nechybí zákon 416/2009 o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, jehož jsem hlavním autorem.

Podoba současného zákonu nevznikala snadně. Výsledky v praxi ukazují, že zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury pomáhá dopravním stavbám už v těchto dnech. Jsem tak rád, že náročná práce má smysl. Jako iniciátor jsem se pravidelně setkával s ostatními kolegy a intenzivně jsme hledali kompromisní řešení, která budou přijatelná pro všech devět poslaneckých klubů. Společný průnik se nám podařilo najít a ve Sněmovně se tak zrodila unikátní dohoda na znění zákonu napříč všemi kluby.

Novela zákona zavedla několik nových nástrojů, které zkrátí proces příprav staveb. Předběžná držba, respektive mezitímní rozhodnutí patří mezi nejstěžejnější z nich. Nejvýraznější změnou, kterou jsme zavedli, je bezesporu tzv. mezitímní rozhodnutí. V tomto případě jsme šli opravdu na hranu osobního vlastnictví, díky čemuž v praxi můžeme zkrátit proces příprav staveb až o pět let. Zároveň musím ale dodat, že ctím osobní vlastnictví, a proto jsme tento návrh intenzivně řešili s předními ústavními odborníky tak, abychom skutečně neporušili ústavou zaručené svobody.

Samotná nominace do finále soutěže je prestižní ocenění. „Považuji to za velký úspěch a velmi si toho vážím. Beru to jako ocenění práce všech, kteří jsme na tomto zákonu pracovali. Jsem přesvědčený, že náš zákon má na to, aby uspěl i v tak obrovské konkurenci kvalitních a potřebných zákonů, jaká v soutěži je. Zároveň jsem rád, že o vítězi rozhodnou samotní občané. Každý může svým hlasem podpořit některý z nominovaných zákonů. Hlasujte ZDE.

Vítězství v anketě může být vnímáno jako silný signál směrem k dalšímu vývoji zákona. Někdo si může říct, že je to zbytečné, nic se tím nezmění. To ale není pravda a nemohu s tímto názorem souhlasit. Pokud zákon uspěje v takto prestižní anketě, tak je to jasný signál od občanů, že jdeme správným směrem. Koneckonců už v těchto dnech pracujeme na dalších zásadních změnách, které tento zákon transformují v zákon o liniových dopravních stavbách. Podpora občanů je pro nás nesmírně důležitá.