Zaměřme se více na vodní projekty!

Jako předseda podvýboru pro dopravu bych Vám rád napsal pár slov k vodní dopravě. Budu upřímný. Mám pocit, že politická reprezentace právě vodní dopravu dlouhodobě poněkud přehlíží. Mohu mluvit z vlastní zkušenosti. Od roku 2013 jsem byl členem dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Šest let jsem se tak věnoval rozpočtu, ze kterého financujeme silniční, železniční nebo právě vodní projekty.  Vím tak, o čem mluvím.

V posledních letech jsme mohli vidět doslova extrémní nepoměr. Velcí státní investoři „spolkli“ většinu rozpočtu, který máme připravený pro dopravní stavby. Ať už mluvíme o Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nebo Správě železniční dopravní cesty (SŽDC), každoročně čerpají desítky miliard korun. V průměru 35 až 40 miliard korun. Zato Ředitelství vodních cest (ŘVC) bylo tak trochu upozaděné a čerpalo tři až čtyři miliardy ročně. To je v porovnání s ŘSD/SŽDC výrazně méně.

Myslím si, že se touto situací nikdo moc nechtěl zabývat. Snad až na pár výjimek. Přitom kolegové „vodaři“ mají mnoho zajímavých projektů, které by rádi uvedli do života. Tohle je důvod, proč chci situaci změnit a ŘVC pomoci.

Vodní doprava nabízí moderní trendy, jako je ekologická doprava nebo například alternativní, případně samořiditelný pohon. Jsou to trendy, které musíme na vodu dostat. Abychom to ale mohli udělat, musíme mít nejdříve potřebnou infrastrukturu a jinak tomu není ani v tomto případě. Navíc vodní doprava může mít pozitivní dopad i na náš kraj. Například splavnění Labe, Děčína a Přelouče má úzkou návaznost na Dopravní uzel Pardubice.

Nepochybuji o tom, že většina obyvatel o tomto projektu už slyšela. Jedná se o unikátní propojení čtyř různých dopravních modů v jeden multimodální uzel. Pardubice by se tak mohly stát logistickým centrem. Na jednom místě bychom tak dokázali propojit silniční, vodní, leteckou a železniční dopravu. Tahle myšlenka má pro Pardubický kraj ohromný ekonomický potenciál a bezesporu by se pozitivně projevila na dalším rozvoji života ve městě.

Projekt má však jedno slabé místo. Splavnění Přelouče a Děčína. Dokud nesplavníme tuto část Labe, můžeme si kreslit obrázky do map, projekt ale do života neuvedeme. Jako člen vládní strany mám chuť „kormidlem pohnout a nastavený kurz změnit“. V hospodářském výboru každoročně projednáváme rozpočet SFDI a jednoznačně tak mohu potvrdit, že budeme chtít, aby na vodní stavby šla mnohem vyšší suma, než tomu bylo doposud.