Zásadní zvrat, výstavba úseku D35 Opatovice – Časy by měla začít na jaře 2019

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) úspěšně dokončilo možnost podávání nabídek do výběrového řízení na výstavbu dálničního úseku D35 Opatovice nad Labem - Časy. Nyní tak hodnoticí komise začne posuzovat jednotlivé nabídky, z nichž jednu ŘSD doporučí k uzavření smlouvy. Díky tomuto kroku lze předpokládat, že stavba by mohla být zahájena v březnu 2019. Konečný termín zahájení je ale závislý na případných námitkách ze strany neúspěšných uchazečů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Antimonopolní úřad v letošním srpnu zrušil tendr na výstavbu úseku D35 Opatovice – Časy. Přiznám se, že tomuto rozhodnutí osobně nerozumím. Pravdou ale je, že zde byl extrémně tuhý konkurenční boj. O výstavbu dálnice se ucházely firmy například z Itálie nebo z Turecka. Není tak divu, že neúspěšní uchazeči se snažili najít jakoukoliv chybu, která by vedla ke zrušení soutěže.

Nový tendr ŘSD vyhlásilo, aby bylo možné zahájit výstavbu na jaře 2019 a zprovoznit stavbu současně s navazujícím úsekem Časy - Ostrov. Zadávací řízení bylo zahájeno 20. srpna odesláním oznámení o zahájení veřejné zakázky do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku EU. ŘSD vypsalo nové zadávací řízení tak, aby bylo možné zahájit výstavbu na jaře 2019 a úsek dálnice Opatovice-Časy zprovoznit současně s navazujícím úsekem Časy-Ostrov v celkové délce 27 kilometrů.

Podané nabídky nyní posoudí hodnotící komise, která je jmenována Vládou ČR. Ta následně vydá doporučující stanovisko o nejvýhodnější nabídce. Dobu, za kterou komise doporučí vítěze, nelze předvídat, záleží na podaných nabídkách. Nicméně předpokládám, že by se tento proces měl stihnout dokončit tak, abychom vítěznou firmu znali do jara příštího roku. Pokud ano, stavební práce by se měly rozběhnout hned na začátku příští stavební sezony. Tento termín považuji za nesmírně důležitý, pokud chceme otevřít oba úseky současně.

Do výběrového řízení se přihlásili celkem čtyři uchazeči. ŘSD obdrželo nabídky celkem od čtyř uchazečů. Předpokládaná cena za dokončení dálničního úseku D35 Opatovice – Časy je 4 646 mil. Kč bez DPH. Nejvýhodnější nabídku podala společnost STRABAG a.s., a to ve výši 3 389 mil. Kč. Součástí nabídky je i záruka v délce trvání 120 měsíců. Oproti předpokládané ceně tak stát uspoří 1,257 miliardy korun.

ŘSD udělalo maximum pro minimalizaci časového zpoždění dokončení výstavby. Během doby trvání znovu vypsané soutěže na zhotovitele stavby se ŘSD podaří vykoupit chybějící pozemky. Ředitelství silnic a dálnic v mezičase také mimo jiné dokončí záchranný archeologický výzkum, což umožní zkrátit původní lhůty výstavby o 12 měsíců oproti zrušené soutěži a minimalizovat časové ztráty. To by mělo umožnit zprovoznění obou úseků současně. Obava některých krajských politiků, že se bude jezdit jen po druhém úseku a pak po krajských silnicích, je tak zbytečná a potvrzuji, že stále platí harmonogram dokončení obou úseků současně, a to do roku 2022.