Zastavme už jednou provždy spalovnu nebezpečných odpadů!

Po pečlivém zvážení všech okolností jsme se s kolegy v hnutí ANO rozhodli, že pokud uspějeme v krajských volbách a budeme se podílet na vedení našeho kraje, tak okamžitě navrhneme, aby Pardubický kraj od nynějších majitelů odkoupil celý areál spalovny nebezpečných odpadů a zastavil tak její plánovaný provoz a stávající továrnu pak hned zdemoloval. Jednou provždy tak bude tento problém v našem kraji vyřešen.

Po více než desítku let byla otázka znovuotevření spalovny nebezpečných odpadů neřešena a politici zatím nedokázali obnovení jejího provozu zabránit. My hnutí ANO jsme však nyní připraveni tento problém ukončit. Jsme přesvědčeni, že nejsme jediní, vždyť za celé uvedené období vzniklo mnoho občanských iniciativ, sdružení a petic. Jsou možná i stovky tisíc občanů, kteří spalovnu nechtějí a už více než deset let proti jejímu zprovoznění bojují.

Jednal jsem již se zástupci majitele spalovny, kteří mi potvrdili, že odkup celého areálu do majetku kraje je možný. Ujistili mě, že je to jedna z variant, o které jsou svolní případně jednat. Použili bychom stejný model, o který se pokoušelo již město Pardubice, ale kvůli několika nepozorným a nerozhodným zastupitelům bohužel tehdy neuspělo. Nyní jsme však připraveni. Zastavme spalovnu!

Z našeho pohledu se jedná o továrnu, kde se spalují jedy. V našem kraji to je jediný takový nebezpečný podnik. Navíc umístěný kousek od centra krajského města. Možná si někteří lidé z ostatních částí našeho kraje říkají, že je to od nich daleko a že je to věc Pardubic. Není to ovšem tak, jak se může zdát! Zprovoznění spalovny by znamenalo, že se přes náš kraj začnou vozit v kamionech, vlacích a cisternách stovky tun nebezpečného odpadu a v této spalovně se pak budou likvidovat - spalovat...

Dokážete si představit, že cisterna s kyselinou havaruje například ve Vašem městě? Že bude ve Vaší vesnici parkovat kamion se znečistěnou zeminou, starými barvami nebo kaly? Já tohle nechci! Proto kandiduji na hejtmana našeho kraje. Chci to zastavit, dokud máme ještě čas a pomoci občanům. Chci náš kraj zdravý a čistý!