Pracovní program 22.-28. dubna

Pondělí

Velikonoční pondělí - krásné svátky Vám všem!

 

Úterý

Řádná schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, program ZDE.

 

Středa

Řádná schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, program ZDE.

Jednání s primátorem města Pardubice M. Charvátem a s náměstkem MD T. Čočkem ve věci dalšího programovacího období pro projekty ITI.

Jednání se zástupci SŽDC ve věci zavádění zabezpečovacího systému ETCS v ČR a v Evropě.

 

Čtvrtek

Řádná schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, program ZDE.

Podvýbor pro dopravu PSP ČR, zásadní téma: Vícekriteriální zadávání veřejných zakázek v dopravě, program ZDE.

Jednání s vedením společnosti Toyota ČR ve věci automobilů na vodíkový pohon.

 

Pátek

Řádná schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, program ZDE.

Exkurze Studentského Parlamentu pardubických škol v Poslanecké sněmovně.