Aktuálně

 • Jaké změny čekají hlavní nádraží? Projděte si kompletní seznam

  Hlavní nádraží v Pardubicích čeká rozsáhlá rekonstrukce za více než jednu a tři čtvrtě miliardy korun. Jedná se o naprosto mimořádnou sumu, kterou Správa železnic investuje do modernizace nádraží. Za vysokými náklady na opravy památkově chráněné budovy stojí především její špatný technický stav, který je v mnoha ohledech havarijní a je pouze otázkou času, kdy dojde k výraznému poškození budovy a začne docházet k úrazům.

 • Zrekonstruované nádraží Pardubice bude reprezentativní vstupní branou do celého regionu

  Pardubické hlavní nádraží se za více než šedesát let své existence stalo jedním ze symbolů města a místem, kterým denně projdou desítky tisíc osob. Už na první pohled je ale patrné, že na stavu památkově chráněné budovy se výrazně podepsal „zub času“. Do některých jejich částí zatéká, opadává keramický obklad a nosné konstrukce jsou v havarijním stavu. Správa železnic proto připravuje rozsáhlou rekonstrukci za více než jednu a tři čtvrtě miliardy korun. Stavební práce začnou koncem letošního…

 • Nákladní železniční doprava zažívá v současné době zlaté časy. Jak je to možné?

  Nákladní doprava pod tíhou opatření, která mají zamezit šíření nákazy COVID 19, zažívá situaci, kterou nepamatuje dlouhá léta. Hranice jednotlivých států opět připomínají „nedobytnou tvrz“ a to dokonce i mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie, které jsou součástí jednotného trhu. Na hraničních přechodech se tvoří desítky kilometrů dlouhé kolony a v důsledku toho je spolehlivost silniční dopravy notně omezena. Naproti tomu železniční doprava představuje alternativu, která je nejenom…

 • STK jsou v provozu a fungují bez omezení.

  Mezi desítkami dotazů, které v těchto dnech v poslanecké kanceláři vyřizuji, je i velké množství otázek od motoristů. Panuje nejistota, jestli a jak současná vládní opatření dopadnou na provoz stanic technické kontroly pro motorová vozidla. Je nebo není zavřeno? A jak služby fungují?

 • Inteligentní kamerové systémy dohlédnou na dodržování předpisů na železničních přejezdech

  Je smutnou realitou, že navzdory novým bezpečnostním opatřením rok od roku přibývá smrtelných nehod na železničních přejezdech. Kvůli nezodpovědnosti a nedodržování předpisů umírá mnoho řidičů. Kromě lidské tragédie mají tyto nehody i obrovské ekonomické dopady. Správa železnic proto ve spolupráci s policií proto neustále pracuje na zvyšování bezpečnosti. Jedním z nových opatření je inteligentní kamerový systém, který bude instalován celkem na 14 místech v České republice.

 • Rozpočet SFDI v letošním roce přesáhne „magickou“ hranici 100 miliard korun!

  Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) bude díky navýšenému rozpočtu v letošním roce financovat projekty za více než 106 miliard korun. Vyplývá to ze zpracovaných materiálů Ministerstva dopravy, které zahrnulo nespotřebované výdaje z předchozích období. Původní suma 87 miliard tak bude navýšena o téměř 20 miliard korun.

 • Pardubický kraj čekají investice ve výši 50 miliard korun!

  Železniční doprava v posledních letech překonává jeden rekord za druhým a těší se rostoucí podpoře veřejnosti. Stále více lidí totiž mění automobily za bezstarostnou jízdu v pohodlí vlaku. Abychom tento trend dokázali dlouhodobě udržet, musíme investovat do železniční infrastruktury. Správa železnic připravuje v Pardubickém kraji hned několik projektů, které zlepší dopravní obslužnost celého kraje. Vybral jsem proto projekty, které by měly být v následujících deseti letech realizovány.

 • Aktuální stav příprav vysokorychlostní trati Praha - Drážďany

  Vysokorychlostní trať (VRT) Praha – Drážďany představuje klíčové železniční spojení Česka s Německem. Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda v Drážďanech na začátku března podepsal společné česko-německé prohlášení o spolupráci a podpoře plánování železniční novostavby Drážďany – Praha. Jedná se o další zásadní krok směrem k realizaci stavby.

 • Aktuální stav příprav páteřní vysokorychlostní tratě Praha – Brno – Ostrava/Břeclav

  Páteřní spojení Praha – Brno bude základem vysokorychlostních tratí (VRT) v Česku. Přesné technické řešení trati zatím není stanoveno, protože zpracování studie a dopracování technických návrhů stále běží. Schválen byl základní prostorový rámec, uvnitř kterého se bude nacházet výsledek. Zásadní skutečností je fakt, že studie vytvoří model dopravního chování cestujících a podle výsledků ekonomické části studie vybereme finální variantu vedení trati.

 • Přehledné shrnutí příprav vysokorychlostních tratí v Česku

  Přípravy vysokorychlostních tratí (VRT) běží naplno! Spousta z Vás mi píše, jaké kroky jsme učinili pro výstavbu VRTek a co děláme, abychom co nejdříve začali stavět. Česká republika pomyslně odstartovala jejich přípravu v březnu 2017, kdy jsme společně s opozičními kolegy na Hospodářském výboru iniciovali průlomové usnesení. Od té doby jsme v přípravách odvedli pořádný kus práce. Rozhodl jsem se Vám proto sepsat stručné shrnutí současného stavu a kroků, které jsme učinili.

 • Diskuze: Chceme energeticky soběstačné a nezávislé Česko? Pak musíme investovat do jádra!

  Energetická soběstačnost je aktuální téma nejen v Evropě, ale celosvětově. Při vzpomínce na plynovou krizi z ledna 2009 a při pozorování současného dění ve světě jsem hluboce přesvědčen, že ČR musí mít dlouhodobě vlastní kapacity a vlastní zdroje na pokrytí své spotřeby elektřiny. Druhou jasnou prioritou by měla být pro Česko podpora moderní a chytré energetiky, včetně zapojování nejmodernějších přístupů k obnovitelné zdroje energií (OZE).

 • K rozvoji české dopravní infrastruktury přistupuji vždy transparentně a profesionálně

  Na serveru Seznam Zprávy se objevila spekulace o tom, že jsem měl v loňském roce pomáhat neznámé firmě k velké zakázce. NENÍ TO PRAVDA! Redaktorovi Janu Novákovi jsem poskytl téměř hodinový otevřený rozhovor a detailně jsem popsal své kroky. Přesto je už samotný nadpis článku zavádějící, redaktor navíc zamlčel všechny podstatné skutečnosti, které ukazují, že jsem konal správně a otevřeně. Vysvětlení proto nabízím zde.

 • Dálniční úsek D35 kolem Vysokého Mýta získal územní rozhodnutí

  Dálnice D35 představuje klíčovou dopravní stavbu nejen pro celý Pardubický kraj, ale pro celé Česko. Po svém dokončení bude alternativou k dálnici D1. Není proto divu, že jako řidič mám proto nesmírnou radost. Územní rozhodnutí pro další dálniční úsek, byť nepravomocné, je zásadním posunem v přípravě. Jakmile bude rozhodnutí pravomocné, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) může začít s přípravou dokumentace pro stavební povolení a s výkupem pozemků.

 • Studie proveditelnosti Praha – Mladá Boleslav – Liberec je schválená

  Studii proveditelnosti navrhující zlepšení železničního spojení mezi Prahou, Mladou Boleslaví a Libercem ve variantě počítající s modernizací úseků Praha-Vysočany – Všetaty a Lysá nad Labem/Nymburk – Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou včetně novostaveb tzv. Všejanské, Bezděčínské a Dalovické spojky. Po mnoha letech prověřování tak bylo konečně nalezeno technické řešení, které se podařilo z ekonomického pohledu obhájit a Správa železnic může pokračovat v investiční přípravě.

 • Jak ještě více zrychlit výstavbu dálnic a železnic? Jednou z možností by mohl být „polský model“ liniového zákona

  Tento týden jsem se setkal s polským ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykem. Společně jsme řešili rozvoj dopravní infrastruktury a efektivní legislativní nástroje. Polsko v roce 2006 totiž zásadním způsobem změnilo legislativu ve vztahu k liniovým dopravním stavbám, zejména k výkupu potřebných pozemků. Právě majetkové spory jsou jedním ze zásadních problémů, které blokují přípravy silnic, dálnic a železnic v Česku.

 • Přípravy dopravních staveb zrychlí až o několik let!

  Poslanecká sněmovna tento týden v I. čtení schválila novelu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Jedná se o další zásadní krok, který zkrátí proces příprav dopravních staveb až o několik let. Návrh navazuje na novelu z roku 2018, která je od loňského roku účinná a pomáhá v terénu. Cílem novely inspirované německým liniovým zákonem je sjednocení postupu při ochraně životního prostředí, posílení role státu v přípravě strategických staveb nebo…

 • V letošním roce uděláme zásadní kroky v přípravě VRTek!

  Nezaujatý pozorovatel musí mít v posledních letech skutečnou radost z pokroků v přípravách vysokorychlostních tratí (VRT). Dlouhou dobu to totiž vypadalo, že se jich Česko nikdy nedočká. V roce 2017 ale nastal klíčový zlom a stát se od té doby snaží dohnat časové manko. A to se mu daří. Správa železnic má i v letošním roce před sebou celou řadu výzev. Pokud se je podaří překonat, budeme k VRTkám zase o další kus blíže.

 • Je obrana společenského kreditu mediálních rad snahou o ovládnutí médií? Jistěže ne

  Členové všech mediálních rad by měli splňovat přísná etická a společenská kritéria. V obecné míře na to pamatují dotyčné zákony. Ukládají Sněmovně volit zástupce významných regionálních, politických, sociálních a kulturních názorových proudů. Jinými slovy: OSOBNOSTI. Radní ČT Zdeněk Šarapatka bohužel svou významnou roli nepochopil. Ve veřejném prostoru si dlouhodobě léčí historické šrámy, intenzivně vstupuje do politických debat a své oponenty častuje hanlivými výrazy a urážkami.

 • Pardubice budou dalším městem, jehož ulice bude pojmenována po Václavu Havlovi

  Bývalý československý a český prezident Václav Havel je pro mnohé oprávněně symbolem odvahy a svobody. Byl to právě on, kdo se velkou měrou zasadil o to, že dnes žijeme ve svobodné zemi. Ani na vteřinu jsem proto neváhal a podpořil jsem návrh kolegy Víta Ulricha na přejmenování ulice za zimním stadionem po Václavu Havlovi.

 • O dalším osudu hokejového klubu se bude rozhodovat na začátku února

  Stejně jako jsou Pardubice neodmyslitelně spjaty s pečením perníků, patří k nim i hokej. Patří mezi nejúspěšnější sporty, které u nás máme. Náš klub už brzy oslaví 100 let od svého vzniku. Za dobu své existence dokázal, že patří mezi českou hokejovou elitu. V posledních letech se ale pardubickému Dynamu nedaří. Vždyť poslední titul jsme získali v roce 2012 a od té doby jsou naše výsledky v extralize horší a horší. Klub proto potřebuje zásadní změnu a především silného partnera.