Tohle nepřehlédněte! Máme recept, jak zrychlit výstavbu vysokorychlostních tratí

Zajímáte se o českou železnici? Pak by Vám tahle zpráva rozhodně neměla uniknout. Věnuje se totiž výstavbě vysokorychlostních tratí v Česku. Přípravy jsou sice v plném proudu, nicméně jedná se o obrovský projekt na několik desítek let. V novodobé historii Česka nemá obdoby a zásadně změní naše životy. Jaké konkrétní kroky musíme udělat pro urychlení?

Koncem května se v Poslanecké sněmovně konal již 25. ročník železničního kolokvia, který organizuje má „alma mater“ – Dopravní fakulta Jana Pernera. Jako její absolvent jsem nesmírně rád, že jsem mohl již  druhým rokem za sebou nad touto akcí převzít záštitu a vystoupit na ní. Letošní ročník se věnoval výstavbě vysokorychlostních tratí a kolegové mě požádali, zda bych je mohl o projektu informovat z politického pohledu a jsem přesvědčený, že tohle bude zajímat i Vás!

1.     Efektivní spolupráce státních orgánů a politická podpora

 V Poslanecké sněmovně v současnosti zasedá devět politických stran. Sněmovna něco takového nepamatuje a je to rekord. Na druhou stranu si asi dokážete představit, jak je složité někdy najít shodu na určitou věc. Vysokorychlostní tratě jsou z tohoto pohledu tak trochu unikátní. Myslím si, že projekt podporují prakticky všechny parlamentní strany, což je bezesporu skvělou zprávou a ukazuje to, jak moc vysokorychlostní vlaky potřebujeme.

Důležité je doplnit, že premiér Andrej Babiš i nový ministr dopravy Vladimír Kremlík jsou vysokorychlostním tratím rovněž nakloněni a projekt patří mezi jejich absolutní priority. Významnou roli v procesu příprav zastávají i kraje. Například kolegové z Moravskoslezského kraje v čele s Ivem Vondrákem a Jakubem Unuckou se snaží jít projektu vzorně naproti. Takovýto přístup kraje může zkrátit přípravy i o několik let a pokud budou všechny kraje podobně táhnout za jeden provaz, můžeme proces výrazně zrychlit.

2.     Posílení role státu v procesu příprav

 

Rychlost samotných příprav je velmi výrazně ovlivněna zákony. Situace byla až donedávna skutečně tristní a přiznám se, že i to byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl jít do politiky. Klíčovou roli v tomto ohledu zastává zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. V minulém volebním období se nám podařilo zavést pevný řád pro výkup pozemků a odblokovat tak přípravy staveb.

V loňském roce se nám podařilo prosadit další novelu tohoto zákona, která přinesla revoluční nástroje, jako jsou například „mezitimní rozhodnutí“, vznik jednotného místa pro územní řízení a vyvlastnění u dopravních staveb, zavedení možnosti předběžných průzkumů na pozemcích ještě před územním rozhodnutím, zpřísnění podmínek pro vyvlastnění nebo zavedení možnosti výkupu nad záborový elaborát. Podrobnosti si můžete přečíst ZDE.

Není to ale všechno, plánujeme proces příprav i nadále zrychlovat. Tentokrát se chceme zaměřit na neefektivní státní správu. Nezřídka kdy se stává, že dotčený orgán nekoná a celý proces zbytečně zdržuje. Chceme proto zavést fikci souhlasu – pokud nebude konat, bude platit, že souhlasí. Dále zamýšlíme sloučit proces získávání souhlasů, výjimek a povolení na úseku ochrany přírody a krajiny a zlepšit podmínky pro využití společného řízení pro dopravní stavby. Kompletní informace o připravované novele najdete ZDE

3.     Zajištění financování projektu na několik let dopředu

 

Tohle je neméně důležitý bod. Není to tak dávno, co jsem Vás informoval, že české vysokorychlostní vlaky budou jezdit podle norem francouzského TGV. Díky tomu urychlíme přípravy o několik let. Co to vlastně znamená a čeho všeho se spolupráce bude týkat, si můžete přečíst ZDE.

Kolegové ze SŽDC se na základě této spolupráce už dokonce vydali na první konzultace do Francie a jedním z témat bylo i financování. Francouzi nás upozornili, abychom pečlivě zvážili formy a způsob financování. Je totiž důležité, abychom měli na projekt neustále připravené zdroje a vysokorychlostní tratě nestavěli po malých úsecích, ale ideálně po velkých částech.

Je potřeba si uvědomit, že v roce 2023 skončí Operační program Doprava (OPD II) a nikdo zatím neví, jakou formu bude mít navazující program. Nicméně je jasné, že vzhledem ke zvyšující se životní úrovni v Česku a vlivu brexitu na unijní rozpočet, budeme mít k dispozici méně zdrojů než dosud. Jsem tak přesvědčený, že budeme muset využít alternativní formy financování.

Projekt bychom mohli financovat například formou výhodných úvěrů od Evropské investiční banky, která je ze své podstaty nezisková a poskytuje peníze za minimální úrok. SŽDC již evropské peníze tímto způsobem čerpá a využije až 11,5 miliardy korun na modernizaci železnice mezi roky 2019 – 2025. Nejedná se tak o nic neobvyklého. Stejným způsobem byla financována například výstavba Eurotunelu pod kanálem La Manche nebo francouzské TGV.