D35 aktuálně: Dálniční úsek Džbánov – Litomyšl – Janov

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) koncem minulého roku získalo územní rozhodnutí pro stavbu dálničního úseku ze Džbánova do Litomyšle a z Litomyšle do Janova. Proti rozhodnutí se prakticky ihned odvolalo sdružení Živé Kornice, a to přestože tento úsek neprochází přes území obce. Litomyšl patří mezi města, která jsou dlouhodobě přetížena tranzitní dopravou. Její obyvatelé proto doufají v co nejrychlejší zahájení výstavby dálničního úseku, který by městu ulevil od nadměrné dopravy a zároveň posloužil jako obchvat města.

Vzhledem k tomu, že pravidelně jezdím na výjezdy po našem kraji tak vím, že některé obce nesouhlasí s vedením budoucí dálnice v úseku Džbánov – Litomyšl a snaží se trasu změnit. Je to problém, protože tento úsek je v pokročilé fázi přípravy.

Mapa 1: dálniční úsek Džbánov – Litomyšl

Zdroj: ŘSD

Pokud bychom se skutečně rozhodli trasu změnit, znamenalo by to obrovské zdržení v řádu několika let. Navíc je zde další problém. Rozhodně se už nebavíme o dálnici, která jednou „v budoucnu“ povede naším krajem. Naopak, první dva úseky se staví a úsek Opatovice nad Labem – Časy bude dokončen na začátku roku 2022 a navazující úsek Časy – Ostrov bude dokončen v létě 2022. Hrozí tak, že pokud bychom zasahovali do trasy a akceptovali zdržení, všechna doprava z dálnice by vedla přes Litomyšl. A to by rozhodně nebyla dobrá zpráva pro město ani pro okolní obce. 

Mapa 2: dálniční úsek Litomyšl–Janov

Zdroj: ŘSD

Společně s kolegy ze „Spolku pro výstavbu D35 a D43“ jsme se dlouhodobě snažili být nápomocni dialogu mezi jednotlivými obcemi a ŘSD. Jsem rád, že poslední informace, které mám, opatrně naznačují optimismus. Současný generální ředitel ŘSD Radek Mátl se o věc osobně zajímá a s jednotlivými aktéry trpělivě diskutuje a vnímá jejich argumenty. Zatím nechci předbíhat, ale věřím, že pokud dojde k oboustranné dohodě, investor závazně naplánuje dostatečná a nadstandardní protihluková opatření, velké množství zeleně kolem trasy dálnice a případné drobné technické úpravy nivelety – tak že by k dohodě mohlo dojít. Počkejme na nejbližší týdny a dozvíme se víc.

Dálniční úsek ze Džbánova do Litomyšle bude měřit 7 589 metrů a v trase vznikne celkem devět mostů a jedna mimoúrovňová křižovatka u obce Řídký, která spojí dálnici D35 se stávající silnicí I/35. Předpokládané náklady na výstavbu jsou 3,835 miliardy korun bez DPH. Více informací o tomto dálničním úseku naleznete v informačním letáku ŘSD ZDE.

Stavba „D35 Litomyšl–Janov“ tvoří severní obchvat Litomyšle. Úsek má plánovanou délku 10 350 metrů a v trase vznikne 13 mostních objektů a jedna mimoúrovňová křižovatka u Janova. Délka stavby se prodloužila o cca 3,2 km dlouhou stavbu „D35 Litomyšl–Janov, I. etapa“, která byla vyjmuta ze stavby D35 Džbánov–Litomyšl z důvodu posunu trasy u osady Kornice. Důvodem těchto změn je snaha o kontinuální přípravu daného úseku v okolí Litomyšle. Koncem loňského roku došlo k vydání územního rozhodnutí na úsek v délce 5,13 km. Vzhledem ke čtyřem podaným odvoláním ale toto územní rozhodnutí nenabylo právní moci. Více informací o tomto dálničním úseku naleznete v informačním letáku ŘSD ZDE.

Další informace naleznete:

D35 aktuálně: Potvrzeno, první dva úseky budou zprovozněny v roce 2022

D35 aktuálně: Dálniční úsek Vysoké Mýto - Džbánov získal pravomocné územní rozhodnutí

D35 aktuálně: Dálniční úsek Ostrov – Vysoké Mýto získal nepravomocné územní rozhodnutí

D35 aktuálně: Dálniční úseky Janov – Opatovec – Staré Město