D35 aktuálně: Dálniční úsek Vysoké Mýto - Džbánov získal pravomocné územní rozhodnutí

V záplavě negativních zpráv obyvatele Pardubického kraje jistě potěší pozitivní novinka v podobě posunu příprav dálničního úseku D35 Mýto – Džbánov. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nedávno informovalo o pravomocném územním rozhodnutí stavby. Jedná se o zásadní posun směrem k dokončení příprav a k zahájení terénních prací na tomto téměř šestikilometrovém úseku. První řidiči by se po něm mohli svézt již v roce 2026.

První dva úseky D35 Opatovice nad Labem – Časy a Časy – Ostrov jsou v současné době již ve výstavbě. Celkově se jedná o 27 kilometrů nové dálnice. Stavební práce probíhají podle plánovaného harmonogramu a předpokládám tak, že na začátku roku 2022 dojde k uvedení obou dálničních úseků do provozu. Je proto nesmírně důležité, abychom v co největší míře urychlili přípravy navazujících úseků, kterými jsou Ostrov – Vysoké Mýto – Džbánov a začali co nejdříve stavět.

Mapa: dálniční úsek Vysoké Mýto - Džbánov

Zdroj: ŘSD

O tom, že ŘSD získalo nepravomocné územní rozhodnutí pro úsek Ostrov – Vysoké Mýto, jsem Vás informoval ZDE. Úsek z Vysokého Mýta do Džbánova získal územní rozhodnutí již na začátku dubna. Získané pravomocné územní rozhodnutí stavby představuje zásadní krok z pohledu přípravy stavby. Územní rozhodnutí nabylo právní moci 4. dubna a již několik týdnů předtím začalo ŘSD chystat finální „Dokumentaci pro stavební povolení“. Její čistopis bude odevzdán k projednání zhruba za rok.  Následovat budou další kroky – žádost o stavební povolení a samotné výkupy pozemků na základě přesných geometrických plánů.

Následující termíny jsou časově celkem jasně dané.  Stavební povolení včetně všech potřebných pozemků bychom měli získat zhruba v polovině roku 2022. V té době už také bude paralelně probíhat archeologický průzkum a přeložky sítí. Samotná výstavba pak může začít na přelomu let 2022 a 2023.

Obyvatelům Vysokého Mýta svitla naděje, že by se městu mohlo ulevit od tranzitní dopravy. Vysoké Mýto patří mezi města, která jsou extrémně zatížena kamionovou dopravou. Městem jich projíždí každý den tisíce a tato skutečnost si vybírá svou daň nejen v podobě poničených silnic, ale například i ve zhoršené kvalitě ovzduší, které musí obyvatelé dýchat. Jsem proto rád, že s výstavbou dojde k naprostému útlumu, protože tranzitní doprava bude v drtivé většině případů směřovat na dálnici. Detailnější popis tohoto dálničního úseku naleznete v informačním letáku ŘSD ZDE

Další informace naleznete:

D35 aktuálně: Potvrzeno, první dva úseky budou zprovozněny v roce 2022

D35 aktuálně: Dálniční úsek Ostrov – Vysoké Mýto získal nepravomocné územní rozhodnutí

D35 aktuálně: Dálniční úsek Džbánov – Litomyšl – Janov

D35 aktuálně: Dálniční úseky Janov – Opatovec – Staré Město