Aktuálně

 • Režijní jízdné, přetížená dráha nebo platnost jízdních řádů. I o tom je novela zákona o drahách

  V Poslanecké sněmovně jsme tento týden řešili novelu zákona o dráhách, které jsem nejen zpravodajem, ale i autorem několika pozměňovacích návrhů. Ten v současné podobě nereflektuje aktuální stav v drážní oblasti a navíc místy postrádá prvky vynutitelnosti.

 • Termín zahájení stavby D35? Riziko zpoždění je snad zažehnáno

  Nikoho z nás nepotěšil vývoj posledních týdnů, kdy se česká vláda dostala do rozporu s Evropskou komisí. Nařízení o opakování tzv. „vlivu stavby na životní prostředí“ (EIA) reálně ohrozilo termín zahájení řady důležitých silničních staveb – mezi nimi bohužel i očekávané silnice D35.

 • Pozemní cestování rychlostí zvuku? Pro někoho možná sci-fi, pro mě reálná budoucnost

  Slyšeli jste už někdy o projektu „hyperloop“? Jedná se o inovativní nápad známého miliardáře Elona Muska. V kostce se jedná o jakousi velkou potrubní poštu, která bude přepravovat lidi nebo zboží rychlostí zvuku, tedy cca 1200 kilometrů za hodinu.

 • Klíčové dálnice se budou stavět i bez nového stanovisko EIA!
 • Pardubice se zaručily za úvěr, nic už tak nebrání výstavbě letištního terminálu

  Pardubice jsou zase o něco blíže novému letištnímu terminálu! V rámci výběrového řízení na jeho výstavbu nepřišla žádná námitka. Navíc pardubické zastupitelstvo ve čtvrtek 28. dubna schválilo směnečný program. To je skvělá zpráva, protože už nic nebrání podpisu smlouvy, která bude znamenat realizaci nového terminálu. Jeho celková cena je 256 milionů korun, včetně příjezdové cesty.

 • Má smysl pomáhat veřejnoprávním médiím? Jsem bytostně přesvědčen, že ANO.

  Četli jste v posledních dnech o Registru smluv? Věřím, že ano. Tato důležitá a zásadní změna v našem právním systému je považována za jeden z pilířů tzv. „rekonstrukce státu“, má snížit korupční prostředí a zabránit netransparentnímu hospodaření s veřejnými penězi. Já osobně tuto aktivitu podporuji od začátku volebního období, se zástupci předkladatelů komunikuji a mám radost, když se postupně zákony (které jsem slíbil podpořit) uvádějí do praxe.

 • Konec režijních jízdenek v Čechách?
 • Ústí nad Orlicí: přivaděč, veřejné zakázky a dobrá nemocnice
 • Krizový plán k problematice EIA ve vztahu k dopravním stavbám

  Česká republika má velký problém, který ohrožuje celou řadu dopravních staveb. Evropská komise nechce akceptovat vypracovaná stanoviska vlivu a dopadu staveb na životní prostředí (EIA) podle starého zákona. Požaduje, aby celý proces proběhl znova a podle platného zákona. Netýkalo by se to pouze silničních staveb, ale i železničních projektů vedoucích z Prahy na jih. Navíc by to mělo dopad i na stavby, které mají veškerá povolení a jsou v realizaci. Jejich výstavba může probíhat bezproblémově,…

 • Obce se dočkají, novela zákona o provozu na pozemních komunikacích snad už na podzim

  V pondělí 2. května 2016 proběhl v odpoledních hodinách seminář z cyklu „Starostovský informační servis 2016“, který uspořádalo krajské shromáždění Sdružení místních samospráv Pardubického kraje. Diskutovalo se zde například o aktuálních otázkách z oblasti fungování obcí a měst, ale i o dostupnosti poštovních služeb nebo zákonech o rozpočtovém určení daní a o zákonu o provozu na pozemních komunikacích.

 • ŘSD získá další potřebné pozemky pro D35

  Je to už bez mála půl roku, co uběhlo od jednání mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a zástupci obce Časy. Obě strany jsem přivedl k jednomu stolu, abychom vyřešili problém s prodejem zablokovaných pozemků pro D35. Díky tomu vznikla dohoda o podepsání smluv. Mám velkou radost, že se celý proces postupně uzavírá. Potřebné pozemky pro D35 budou již v brzy ve vlastnictví ŘSD. Jsem rád, že i já jsem přispěl k tomuto výsledku.

 • Sociální služby města Pardubic obdržely šek na částku 226.000,- Kč

  V pondělí 25. dubna proběhlo za přítomnosti členů Rotary Clubu Pardubice slavnostní předání šeku na částku 226 tisíc korun. Jedná se o výnos z prodeje charitativního kalendáře pro Sociální služby města Pardubice. Získaná částka bude použita na nákup polohovacích křesel, lůžek a antidekubitních matrací.

 • Dočkáme se vysokorychlostních tratí i u nás?

  Železniční síť v České republice patří mezi nejhustší v Evropě a v této oblasti patříme mezi absolutní světovou špičku. Nicméně v kontrastu se západními zeměmi s výstavbou moderních vysokorychlostních tratí pokulháváme. Ministr dopravy Dan Ťok sice výstavbu podporuje, stejně jako premiér Sobotka. Přesto není příliš mnoho konkrétních činů a jejich příprava nepostupuje tak, jak bychom si všichni přáli. I proto jsem minulou středu zorganizoval v Poslanecké sněmovně pracovní setkání odborníků na…

 • Nový bodový systém: zásadní změny v trestání přestupků

  Zástupci Ministerstva dopravy představili veřejnosti návrh nového bodového systému, který je zcela odlišný oproti tomu, jak ho známe dnes. Podle něho budou mnohem přísněji sankcionovány závažné přestupky, jako je například alkohol za volantem nebo jízda pod vlivem omamných látek. Na druhou stranu návrh snižuje pokuty u méně závažných přestupků. Další novinkou podle návrhu by měl být řidičák na zkoušku.

 • Moravská Třebová: jednání o D35 do prázdnin

  V rámci poslaneckého pondělí, které máme pravidelně vyčleněné pro své činnosti v kraji, jsem navštívil Moravskou Třebovou. Zde jsem v doprovodu členů zastupitelstva za hnutí ANO setkal nejen se starostou města Milošem Izákem, ale i se zástupci místních úspěšných firem. Hlavním tématem pracovního výjezdu byla diskuze o aktuálních problémech regionu a místních zaměstnavatelů.

 • Po bezpečnostním auditu přestavba křižovatky Dašická/na Drážce

  Křižovatka na Drážce, rekonstrukce nadjezdu k nemocnici nebo problematika autoškol. Právě o těchto tématech jsem nedávno jednal s vedoucím odboru dopravy města Pardubice Vladimírem Bakajsou. Osobně toto jednání o vazbě komunální dopravy a její výstavby na zákony a financování od SFDI hodnotím velmi pozitivně. Dohodli jsme se na několika konkrétních projektech v Pardubicích, kterým právě já mohu pomoci.

 • ČRo přislíbil, že bude aktivní v procesu digitalizace rozhlasového vysílání

  V úterý 5. dubna jsme jednali s managementem Českého rozhlasu o problematice digitalizace rozhlasového vysílání. Generální ředitel ČRo René Zavoral má v této věci „tah na branku“ a já tak mohu Radě ČRo jen pogratulovat k tomu, že během zimní volby nového GŘ vybrala správně. Současný ředitel se totiž (na rozdíl od předchozího vedení) zaměřuje na komunikaci nejen s odbornou veřejností, ale i se svými kolegy napříč celým rozhlasem a nezabývá se pouze mocenskými spory na úrovni nejvyššího vedení.…