Aktuálně

 • Více jak dvě stovky lidí si přišly prohlédnout historickou nádražní budovu

  Příběh ´Staré dámy´ a jejich zachránců znám delší dobu, ještě z časů, kdy jsme Martinovi Kadrmanovi dávali prostor v rozhlasovém vysílání. Když mě nyní oslovil s prosbou o pomoc, neváhal jsem ani chvíli. Hnutí ANO zodpovídá za resort dopravy, proto mám možnost a pravomoc žádat vedení ČD a SŽDC o spolupráci. Parta zachránců kolem Martina srší neskutečnou energií. I proto jsem rád, že se mohu na tomhle bláznivém nápadu podílet a jsem si jistý, že historické nádraží v UO čeká skvělá budoucnost.…

 • Řidiči se dočkají, ŘSD získá více jak 550 milionů korun
 • Vyjádření k podezření na manipulaci zpravodajství TV Prima

  Nedávno se mi povedlo otevřít diskuzi o „kauze“ zpravodajství TV Prima. Bohužel jsme se špatně pochopili nebo jsem se špatně vyjádřil. Tak či onak, osobně velmi kladně hodnotím skutečnost, že je v České republice celá řada médií, ať už se jedná o veřejnoprávní nebo soukromé.

 • Nové technologie přinášejí razantní úspory

  Minulý týden se v Poslanecké sněmovně uskutečnil odborný seminář na téma Příspěvky na nové technologie, který jsem uspořádal ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury. Na akci se sešli přední odborníci z oblasti dopravy, zástupci krajských silničních správ, SŽDC, ŘSD a mnozí další. Jednotliví panelisté představili nejnovější technologie v dopravním stavitelství.

 • Svitavy: obchvat může nabrat mírné zpoždění

  V rámci poslaneckého pondělí, které máme pravidelně vyčleněné pro své činnosti v kraji, jsem zavítal na Svitavsko. Zde jsem se společně s místními členy hnutí ANO setkal nejen se starostou Svitav Davidem Šimkem, ale navštívil i regionální firmy. Na závěr celodenního jsem debatoval s místními občany o aktuálních problémech města a regionu.

 • Ve Švýcarsku dokončili nejdelší tunel na světě, měří 57 kilometrů a stavba trvala 17 let
 • Hyperloop – klepe snad budoucnost na dveře?

  Výstavba Hyperloopu mezi slovenskou a rakouskou metropolí začíná mít reálné obrysy. Na nedávném veletrhu ve Vídni autoři představili vizi, podle které by první pasažéři mohli Hyperloopem cestovat už za pět let. Bratislavu od Vídně dělí vzdálenost pouhých 70 kilometrů, kterou by měl Hyperloop překonat za necelých osm minut. Navíc velkou výhodou trati je fakt, že plánovaná trasa je velmi řídce obydlená a tvoří ji z velké časti pole.

 • Povede Dopravní uzel Pardubice k dalšímu rozvoji města?

  Myšlenka Dopravního uzlu Pardubic (DUP) není sice nová, ale osobně ji považuji za ambiciózní. Pardubice mají velmi strategicky výhodnou polohu, díky nebývale výhodnému křížení hlavních železničních tratí, napojení na dálniční síť, provozuschopnému letišti nebo dokončení splavnění Labe. Pardubický kraj a Ministerstvo dopravy společně podepsali memorandum, které stvrzuje spolupráci při přípravě a realizaci důležitých dopravních staveb.

 • Režijní jízdné, přetížená dráha nebo platnost jízdních řádů. I o tom je novela zákona o drahách

  V Poslanecké sněmovně jsme tento týden řešili novelu zákona o dráhách, které jsem nejen zpravodajem, ale i autorem několika pozměňovacích návrhů. Ten v současné podobě nereflektuje aktuální stav v drážní oblasti a navíc místy postrádá prvky vynutitelnosti.

 • Termín zahájení stavby D35? Riziko zpoždění je snad zažehnáno

  Nikoho z nás nepotěšil vývoj posledních týdnů, kdy se česká vláda dostala do rozporu s Evropskou komisí. Nařízení o opakování tzv. „vlivu stavby na životní prostředí“ (EIA) reálně ohrozilo termín zahájení řady důležitých silničních staveb – mezi nimi bohužel i očekávané silnice D35.

 • Pozemní cestování rychlostí zvuku? Pro někoho možná sci-fi, pro mě reálná budoucnost

  Slyšeli jste už někdy o projektu „hyperloop“? Jedná se o inovativní nápad známého miliardáře Elona Muska. V kostce se jedná o jakousi velkou potrubní poštu, která bude přepravovat lidi nebo zboží rychlostí zvuku, tedy cca 1200 kilometrů za hodinu.

 • Klíčové dálnice se budou stavět i bez nového stanovisko EIA!
 • Pardubice se zaručily za úvěr, nic už tak nebrání výstavbě letištního terminálu

  Pardubice jsou zase o něco blíže novému letištnímu terminálu! V rámci výběrového řízení na jeho výstavbu nepřišla žádná námitka. Navíc pardubické zastupitelstvo ve čtvrtek 28. dubna schválilo směnečný program. To je skvělá zpráva, protože už nic nebrání podpisu smlouvy, která bude znamenat realizaci nového terminálu. Jeho celková cena je 256 milionů korun, včetně příjezdové cesty.

 • Má smysl pomáhat veřejnoprávním médiím? Jsem bytostně přesvědčen, že ANO.

  Četli jste v posledních dnech o Registru smluv? Věřím, že ano. Tato důležitá a zásadní změna v našem právním systému je považována za jeden z pilířů tzv. „rekonstrukce státu“, má snížit korupční prostředí a zabránit netransparentnímu hospodaření s veřejnými penězi. Já osobně tuto aktivitu podporuji od začátku volebního období, se zástupci předkladatelů komunikuji a mám radost, když se postupně zákony (které jsem slíbil podpořit) uvádějí do praxe.

 • Konec režijních jízdenek v Čechách?
 • Ústí nad Orlicí: přivaděč, veřejné zakázky a dobrá nemocnice
 • Krizový plán k problematice EIA ve vztahu k dopravním stavbám

  Česká republika má velký problém, který ohrožuje celou řadu dopravních staveb. Evropská komise nechce akceptovat vypracovaná stanoviska vlivu a dopadu staveb na životní prostředí (EIA) podle starého zákona. Požaduje, aby celý proces proběhl znova a podle platného zákona. Netýkalo by se to pouze silničních staveb, ale i železničních projektů vedoucích z Prahy na jih. Navíc by to mělo dopad i na stavby, které mají veškerá povolení a jsou v realizaci. Jejich výstavba může probíhat bezproblémově,…

 • Obce se dočkají, novela zákona o provozu na pozemních komunikacích snad už na podzim

  V pondělí 2. května 2016 proběhl v odpoledních hodinách seminář z cyklu „Starostovský informační servis 2016“, který uspořádalo krajské shromáždění Sdružení místních samospráv Pardubického kraje. Diskutovalo se zde například o aktuálních otázkách z oblasti fungování obcí a měst, ale i o dostupnosti poštovních služeb nebo zákonech o rozpočtovém určení daní a o zákonu o provozu na pozemních komunikacích.

 • ŘSD získá další potřebné pozemky pro D35

  Je to už bez mála půl roku, co uběhlo od jednání mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a zástupci obce Časy. Obě strany jsem přivedl k jednomu stolu, abychom vyřešili problém s prodejem zablokovaných pozemků pro D35. Díky tomu vznikla dohoda o podepsání smluv. Mám velkou radost, že se celý proces postupně uzavírá. Potřebné pozemky pro D35 budou již v brzy ve vlastnictví ŘSD. Jsem rád, že i já jsem přispěl k tomuto výsledku.

 • Sociální služby města Pardubic obdržely šek na částku 226.000,- Kč

  V pondělí 25. dubna proběhlo za přítomnosti členů Rotary Clubu Pardubice slavnostní předání šeku na částku 226 tisíc korun. Jedná se o výnos z prodeje charitativního kalendáře pro Sociální služby města Pardubice. Získaná částka bude použita na nákup polohovacích křesel, lůžek a antidekubitních matrací.